Aanmelding

In deze fase van het project is het nog niet mogelijk om aanmeldingen in te sturen. Zodra dit mogelijk is, zal dit op deze pagina worden aangegeven.

 

Je kan het aanmeldingsformulier wel al bekijken. Het is opgesteld door de betrokken projectpartners en wordt eerst uitgetest binnen een 'testaanmeldteam'. Binnen dit 'testaanmeldteam' zitten aanmeldcoördinatoren en psychiaters voor de mobiele teams, beschut wonen, activering, alsook referentiepersonen voor CGG en het CAW en een huisarts. 

 

Aan de hand van echte hulpvragen wordt nagegaan of het aanmeldformulier bruikbaar is en een gemeenschappelijk aanmeldingsmodel kan faciliteren.

Er wordt verder ook gesleuteld aan een toeleidingsflow en beslisboom voor GGZ.

 

En er worden eerste stappen gezet in de richting van care-afspraken/ gedeelde zorgregie