Thema zorgzaam buurtweefsel

latte

Vooral voor zorgintegratie die zich nabij de burgers afspeelt, zet Zorgzaam Leuven in op een zorgzaam buurtweefsel. Waarom we dat doen?

 • Buurten en wijken omvatten groepen van zorgactoren en bewoners die zich met elkaar verbonden voelen. Onze acties tonen aan dat het nodig is om mensen vanuit die nabijheid te betrekken.

 • Betrokkenheid kan maar duurzaam zal zijn als in elke buurt een lokale verankering en sturing groeit. Dat doen we via trekkersgroepjes, buurtraden, wijkmanagers, ambassadeurs... Op die manier kan een gelijkwaardige betrokkenheid ontstaan van bevolking,  informele zorgverleners, mantelzorgers en formele gezondheidszorg- en welzijnsactoren.

 • Geïntegreerde zorg veronderstelt afstemmen, samenwerken en geïntegreerd denken en handelen. We bouwen hiervoor verder op de bestaande buurtweefsels en trachten deze te versterken.

 

Vele acties in Zorgzaam Leuven hebben een lokale verankering in het buurtweefsel. Bijvoorbeeld:

 • Implementatie van zorgprogramma’s en zorgcoördinatie in buurtgerichte eerstelijnsteams of 'zorgzame buurtteams'

 • Medisch farmaceutisch overleg op buurtniveau, met minstens één ambassadeur per buurt

 • Netwerkbijeenkomsten in de buurten voor zorgactoren en soms ook bewoners, om mekaar te leren kennen en om van daaruit gezamenlijke buurtinitiatieven te laten groeien

 • Programma’s rond gezondheidsbevordering in de buurten, bv. beweegprogramma in Zorgzaam Wilsele

 • Programma’s rond health literacy in aandachtsbuurten, bv. gezondheids- en welzijnsmapje in Kop van Kessel-Lo

 

De werkgroep Zorgzame Buurten van Zorgzaam Leuven is een forum waar de acties in buurten en wijken van Leuven besproken en gedeeld worden binnen een lerend netwerk. Wil je deelnemen aan de werkgroep? Contacteer lisa.zorgzaamleuven@gmail.com

CroppedImage636392-seo-stappenplan-01.pn

Scenarioboek voorbeeld Wilsele

Scenarioboek Zorgzame buurt

De eerste ervaringen van speerpunt buurt Zorgzaam Wilsele-Dorp werden uitgeschreven in een praktisch scenarioboek voor de andere buurten. Klik hier voor het scenarioboek.

beautiful-blooming-branches-2253911.jpg

Bewegen en sociaal contact om de buurtcohesie te versterken

Zorgzaam Wilsele-Dorp

Ook hier bouwen bewoners en hulpverleners samen aan een zorgzame buurt. Momenteel zijn we bezig met een nieuw bewegingsproject waarbij iedereen welkom is om samen te wandelen en elkaar als dorpsgenoten beter te leren kennen. De bedoeling is om op een laagdrempelige manier de  buurtcohesie te versterken en tegelijk bij te dragen tot betere gezondheid. Klik hier voor meer info. 

zorgzame thuislevering.png

Buurtgerichte actie voor chronisch zieken en kwetsbare mensen

Zorgzame thuislevering

Een groep Leuvense huisapothekers biedt aan kwetsbare personen een thuislevering van medicatie. Zo willen zij de zorg zo dicht mogelijk bij de mensen thuis brengen. De reden van thuislevering is uiteenlopend en kan gaan om een thuisisolatie, een kwetsbare situatie, een chronisch zieke die zich niet kan verplaatsen, … De farmaceutische zorgverlening gebeurt telefonisch of aan de voordeur van de patiënt.

Lees hier meer over de zorgzame thuisleveringen.

wuifaffiche%20afb1_edited.jpg

Wuif eens naar mij!

Wuifaffiche

De LDC's hebben wuifaffiches verspreid in hun beurt. De affiche is voor iedereen die nood heeft aan sociaal contact op een veilige manier. Wanneer de affiche aan het raamt hangt, kunnen wandelaars wuiven en een babbeltje slaan met buurtbewoners op veilige afstand. De apothekers helpen mee met het verspreiden van de affiches. Je kan contact opnemen met het LDC als je affiches wil bestellen. Je kan ze hier ook downloaden.

ZZ Buurt kessello.jpg

Inclusieve en warme buurt

Zorgzaam Kop van Kessel-Lo

Samen met allerlei zorg- en welzijnsorganisaties en vrijwilligers uit de buurt willen we ervoor zorgen dat kwetsbare buurtbewoners niet door de mazen van ons welzijnsnetwerk vallen. Zo experimenteren we met een gezondheids- en welzijnsmapje, geïntegreerd breed onthaal, organiseren we netwerklunches voor zorg- en welzijnspartners en plannen we allerlei preventieve acties voor de buurtbewoners.

buurtteams.png

Buurtteams voor chronisch zieken en kwetsbaren

Zorgzame buurtteams in Leuven

Het model ‘buurtteams’ wordt ontwikkeld en getest in projectregio Zorgzaam Leuven, Eerstelijnszone Leuven. Met dit model streven we naar een geïntegreerde en populatiegerichte zorg op buurtniveau.

Het doel is om:

 • De eerstelijn te versterken en te zorgen voor eenduidige aanspreekpunten op buurtniveau, een gestructureerde eerstelijn.

 • Transmurale samenwerking tussen eerstelijn, tweede en derde lijn te verbeteren. Transmurale zorgprogramma’s dienen hierbij als ondersteuning.
   

​Bezoek hier de pagina over de buurtteams.

285801634.webp

Zorgzame gegevensdeling voor chronisch zieken en kwetsbare mensen

Zorgzaam Wilsele-Putkapel

In opmaak.