Chronische nierinsufficiëntie

Voor patiënten met langdurige nierproblemen bestaat er een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie. 

Wil je meer informatie over verwijsbrieven, voorschriften of andere relevante informatie, kijk dan op de website van LMN Groot Leuven.