COVID-19 vaccinatie in Groot-Leuven

België startte in december met de vaccinatie tegen COVID-19. Aangezien er nog niet onmiddellijk voldoende vaccins beschikbaar zijn, werden een aantal prioritaire groepen bepaald: bewoners en werknemers van de woonzorgcentra worden als eerste gevaccineerd. Bekijk hieronder het gefaseerd vaccinatieplan

 

Na de woonzorgcentra is het de beurt aan het personeel van de ziekenhuizen en de eerstelijnszorgverleners. De exacte timing zal afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de vaccins. Momenteel is alles in voorbereiding om vanaf 1 februari de eerste groepen van de eerstelijnszorgverleners uit te nodigen om zich te laten vaccineren. 

MFO's COVID-19 vaccinatie voor Leuvense zorgverleners

Zorgzaam Leuven organiseerde van 8 tot 11 februari 2021 vier avonden op rij multidisciplinair overleg voor alle zorgverleners in Groot-Leuven over de COVID-19-vaccinatie. Momenteel wordt de vaccinatiestrategie in België volop voorbereid en uitgerold. Burgers zullen hun vaccin ontvangen in de zogenaamde vaccinatiecentra. Dit brengt enorme logistieke en communicatieve uitdagingen met zich mee om iedereen correct te informeren, te sensibiliseren en te vaccineren.

Zorgzaam Leuven gelooft sterk in de sensibiliserende en ondersteunende rol van lokale zorgverleners om de vaccinatiegraad bij COVID-19 te verhogen en van de campagne een succes te maken. De eerstelijnszones willen zoveel mogelijk inzetten op het correct sensibiliseren van de bevolking om zich te laten inenten tegen COVID-19. Samen met 139 zorgverleners werden hierover heel wat lokale afspraken gemaakt.

In samenwerking met onder andere het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) zal dit overleg ook uitgerold worden naar alle eerstelijnszones in Vlaanderen. 

Wat stond er op het programma? 

  • Populatiemanagement chronisch zieken: hoe bereiken we de gehele doelgroep in fase 1B? 

  • Pro-actieve sensibilisatie en ondersteuning van de chronisch zieken

  • Opvolging bijwerkingen via systeem van farmacovigilantie - specifiek gericht op de chronisch zieken

  • Interdisciplinaire communicatie binnen de eerstelijnszorg