COVID-19 vaccinatie in Groot-Leuven

Eerstelijnszone Leuven.jfif
ELZ Leuven

Op de website van Eerstelijnszone Leuven vind je een overzicht waar onze eerstelijnszone op vlak van COVID-19 mee bezig is.

Lees meer over webinars, nieuwsbrieven, persberichten, ondersteuning in de zorginstellingen, thuiszorg en cohortezorg, het schakelzorgcentrum, bewegen op verwijzing, etc. Het luik over vaccinatie wordt weldra aangevuld. 

AIV_Nieuwsbericht_Laatjevaccineren_01202
Laat je vaccineren

Ben je als professional betrokken bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie? Op de website van 'Laat je vaccineren' plaatsen ze informatie voor uitvoerders zodra die beschikbaar is. 

Lees meer over Vaccinnet, de organisatie van de vaccinatiecentra, de vaccinatie in de WZC, ziekenhuizen, vaccinatie als collectiviteit, vaccinatie in eerste lijn, webinars, veelgestelde vragen, etc. 

info-coronavirus.jpg
info-coronavirus

Op de website van Info-Coronavirus vind je allerlei informatie over vaccinatie voor professionelen

 

Lees meer informatie voor zorgverleners, informatie voor verantwoordelijken voor een vaccinatiecentrum, richtlijnen voor mobiele vaccinatie, het faseplan en nog andere nuttige informatie

MFO's COVID-19 vaccinatie voor Leuvense zorgverleners

Zorgzaam Leuven organiseerde van 8 tot 11 februari 2021 vier avonden op rij multidisciplinair overleg voor alle zorgverleners in Groot-Leuven over de COVID-19-vaccinatie. Momenteel wordt de vaccinatiestrategie in België volop voorbereid en uitgerold. Burgers zullen hun vaccin ontvangen in de zogenaamde vaccinatiecentra. Dit brengt enorme logistieke en communicatieve uitdagingen met zich mee om iedereen correct te informeren, te sensibiliseren en te vaccineren.

Zorgzaam Leuven gelooft sterk in de sensibiliserende en ondersteunende rol van lokale zorgverleners om de vaccinatiegraad bij COVID-19 te verhogen en van de campagne een succes te maken. De eerstelijnszones willen zoveel mogelijk inzetten op het correct sensibiliseren van de bevolking om zich te laten inenten tegen COVID-19. Samen met 139 zorgverleners werden hierover heel wat lokale afspraken gemaakt.

In samenwerking met onder andere het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) zal dit overleg ook uitgerold worden naar alle eerstelijnszones in Vlaanderen. 

Wat stond er op het programma? 

  • Populatiemanagement chronisch zieken: hoe bereiken we de gehele doelgroep in fase 1B? 

  • Pro-actieve sensibilisatie en ondersteuning van de chronisch zieken

  • Opvolging bijwerkingen via systeem van farmacovigilantie - specifiek gericht op de chronisch zieken

  • Interdisciplinaire communicatie binnen de eerstelijnszorg