Enveloppe-actie fase 2

Studieperiode: januari 2020 - heden

In een notendop: wat is er veranderd in de tweede fase? 

 

Nieuw ontwerp van de enveloppe

Waarom? 

Uit de eerste fase van de enveloppe-actie bleek dat slechts 1 op 4 van de enveloppen die vertrekken vanuit het ziekenhuis, aankwamen in de apotheek (dus lage return-ratio). 

Om die reden hebben we een piloottest gedaan om te kijken hoe duidelijk de enveloppe (oude ontwerp, links) was voor de oudere patiënten. Uit dit onderzoek werd duidelijk dat de enveloppe erg mooi, maar niet duidelijk genoeg was. Daarom hebben we gekozen voor een nieuwe ontwerp (rechts)!

Nieuwe eveloppe.PNG
afb_de enveloppe.PNG
new-stamp-vector-1476383.jpg

Nieuwe materialen ontwikkeld voor patiënt en zorgverleners

 

Wegens de lage return ratio van de enveloppen (zie hierboven), zijn er extra materialen ontwikkeld om zowel de patiënten als de zorgverleners (verpleegkundigen in het ziekenhuis en apothekers) te sensibiliseren. Dit zal hopelijk zorgen voor een hogere return-ratio in fase twee van de enveloppe-actie. 

Welke materialen? 

poster_patiënt.png

Poster (A3-formaat) voor de patiënten

Waar omhoog hangen?
Vooraan in de apotheek, zodat deze goed zichtbaar is voor de patiënten die langskomen in de apotheek.

Doel van de poster?
Patiënten sensibiliseren:
1) Algemeen rond het melden aan je apotheker als je opgenomen bent geweest in het ziekenhuis. Het is belangrijk dat je apotheker dit weet, omdat er misschien dingen veranderd zijn aan jouw medicatie. 
2) Sensibiliseren rond de enveloppe.

Uitbreiding in het aantal afdelingen binnen de deelnemende ziekenhuizen

Zowel UZ Leuven, Heilig Hart Leuven als RZ Tienen breiden uit in aantal afdelingen die deelnemen aan de enveloppe-actie.

Vergoeding voor de medicatie reconciliatie

Binnen de projectregio van Zorgzaam Leuven worden apothekers vergoed voor de dienst medicatie reconciliatie.

Wat moet je als apotheker doen om vergoed te worden?

  1. Schrijf je apotheek in voor het project medicatie reconciliatie

  2. Volg de e-learning medicatiereconciliatie (klik hier) online (30 min) (ook je team!)

  3. Registreer de zorgcode op de enveloppe en voer een medicatie reconciliatie gesprek

Afspraken facturatie:

  • Zorgzaam Leuven krijgt van de tarificatie diensten diensten het aantal zorgcodes en checkt met de ontvangen registratieformulieren

  • Zorgzaam Leuven stuurt jou om de 3 maanden via mail een uitnodiging voor facturatie

  • Vergoeding bedraagt €21,15 per gesprek

poster vpk.png

Poster (A3-formaat) voor de verpleegkundigen in het ziekenhuis

Waar omhoog hangen?
In de verpleegpost in het ziekenhuis, zodat goed zichtbaar voor heel het team van verpleegkundigen.

Doel van de poster?
Verpleegkundigen sensibiliseren rond de enveloppen actie:
1) Belang van de enveloppe-actie.
2) Belang van uitleg geven wanneer de enveloppe overhandigt wordt aan de patiënt door de verpleegkundige die de ontslagbegeleiding doet.

poster apotheker.jpg

Poster (A3-formaat) voor de apotheker

Waar omhoog hangen?
Achteraan in de apotheek, zodat zichtbaar voor heel het apotheekteam.

Doel van de poster?
Apothekers sensibiliseren rond medicatie reconciliatie: hoe doe ik dit? 

© Copyright Zorgzaam Leuven. Dit werk bevat auteursrechtelijke bescherming. Het document mag niet worden verveelvoudigd, noch gereproduceerd of aangepast, noch overgenomen worden zonder voorafgaandelijk akkoord van Zorgzaam Leuven.
Indien verwezen wordt naar dit werk, dient u de bron met logo ‘Zorgzaam Leuven’ correct te vermelden. U kan met ons contact opnemen via zorgzaamleuven@gmail.com .