top of page

Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) COPD

x.jpg

Chronisch obstructief longlijden is een chronische, progressieve ziekte die onomkeerbaar is. De behandeling van COPD omvat zowel farmacologische als niet-farmacologische aspecten: de inhalatoren vormen bij COPD de hoeksteen van de behandeling, maar ook beweging en een correct voedingspatroon zijn erg belangrijk.

 

In een begeleidingsgesprek GGG COPD kan de huisapotheker educatie op maat geven aan de COPD-patiënt. 

Wist je dat? ...

Uit eerder wetenschappelijk onderzoek (PHARMACOP-trial, E. Tommelein) bleek dat een GGG COPD zorgt voor een significante verbetering van de inhalatietechniek en therapietrouw, wat dan weer zorgt voor minder opstoten en minder ziekenhuisopnames. 

Wat houdt een GGG COPD in? 

Tijdens een begeleidingsgesprek GGG COPD komen er verschillende thema's aan bod:

  • COPD begrijpen: pathologie, symptomen, indeling in de verschillende GOLD-klassen, diagnose...

  • Farmacologische behandeling COPD: nadruk leggen op het belang therapietrouw gebruik van de inhalatoren met een correcte inhalatietechniek, patiënt gebruik inhalator laten voordoen en fouten corrigeren,...

  • Niet-farmacologische behandeling van COPD: rookstop (!), focus op beweging in dagdagelijkse routine, voeding,...

Doorheen het gesprek is het belangrijk dat de patiënt overal centraal staat in het gesprek.

De apotheker toetst af bij zijn/haar patiënt: 'Hoe lukt het voor u om de inhalatoren te gebruiken zoals de arts het voorgeschreven heeft?', 'Lukt het voor u om therapietrouw te zien, indien niet: hoe komt dit?',...

Op die manier kan de apotheker advies geven op maat van de individuele patiënt

Ondersteunende materialen voor de apotheker? 

GRATIS e-learning GGG COPD

Zorgzaam Leuven ontwikkelde in samenwerking met KU Leuven, Chiesi, OPHACO en APB een e-learning rond het GGG COPD.  De e-learning is volledig gratis!

Deze e-learning bestaat uit drie delen, telkens te bekijken via een Youtube-filmpje. 

  1. Het eerste deel: wetenschappelijke achtergrond en farmacologie rond COPD. Klik hier om het te bekijken!

  2. Het tweede deel: rol van de apotheker bij COPD volgens de wetenschappelijke literatuur + uitgebreid toelichten van het GGG COPD: structuur, inhoud, doelstelling,... Klik hier om het te bekijken!

  3. Het derde deel: "Een GGG COPD in de praktijk, hoe doe ik dat?", waarbij populatiemanagement en andere praktische tools toegelicht worden. Klik hier om het te bekijken!

Zorgzaam Leuven heeft in samenwerking met Chiesi, BAF, APB en OPHACO materialen ontwikkeld om de apotheker te ondersteunen tijdens het GGG COPD:

y.PNG
Visuele atlas

De visuele atlas is een visueel draaiboek dat gebruikt kan worden tijdens het GGG COPD. Het is een leidraad voor de apotheker.

Klik hier om de atlas te downloaden

in pdf-formaat.

Verslagblad voor de apotheker

De apotheker kan nota nemen van het begeleidingsgesprek op het verslagblad. 

Op die manier kan telkens teruggekoppeld worden tijdens volgende gesprekken met de patiënt. 

Klik hier om het verslagblad te downloaden.

(Verslagblad wordt weergeven als Word-document, zodat de apotheker elementen kan toevoegen/schrappen naargelang nood).

Verwijsbrief voor de arts

 Via de verwijsbrief voor de arts kan de apotheker een verslag van het GGG COPD doorgeven aan de huisarts van de patiënt.

Klik hier om de verwijsbrief te downloaden.

(Verwijsbrief wordt weergeven als Word-document, zodat de apotheker elementen kan toevoegen/schrappen naargelang nood).

bottom of page