Actie rond griepvaccinatie 2020 in Zorgzaam Leuven

Het griepvaccin is dit jaar nòg belangrijker dan andere jaren. Het is van cruciaal belang om zo veel als mogelijk personen die het risico lopen op complicaties te vaccineren om overbelasting van het gezondheidssysteem te voorkomen en de bezettingsgraad in de ziekenhuizen zo laag mogelijk te houden, aangezien de kans bestaat dat het griepseizoen samenvalt met een Covid-19-piek.

Er zijn dit jaar 2,9 miljoen vaccins voor de Belgische markt, wat slechts 10% meer is dan gebruikelijk. Naar schatting zouden 4 miljoen vaccins nodig zijn. Daarom opteert men nu voor een gefaseerd vaccinatieplan. 

Het plan, dat is opgesteld met de belanghebbenden van het farmaceutisch circuit waaronder de bevoegde overheden en de betrokken sectoren, voorziet een vaccinatie in 2 fasen om bij de aflevering van vaccins voorrang te kunnen geven aan de risicodoelgroepen.

De Hoge Gezondheidsraad heeft de doelgroepen die voorrang krijgen bepaald:
 

1. Personen met risico op complicaties (A-categorie):

 • 65-plussers,

 • chronisch zieken ouder dan 6 maanden,

 • zwangere vrouwen,

 • personen die verblijven in een instelling,

 • kinderen ouder dan 6 maand die langdurig behandeld worden met aspirine,

 • Personen die onder hetzelfde dak wonen als personen met risico op complicaties of kinderen jonger dan 6 maanden.

2. Zorgverleners (A-categorie)

3. Personen tussen 50 en 65 jaar (B-categorie)

763%20(1)_edited.jpg

Gefaseerde vaccinatiecampagne

Het is aanbevolen om tussen half oktober en half december een griepprik toe te dienen, waarbij het vaccin binnen 10 tot 15 dagen na de injectie bescherming biedt. Dit jaar wordt de voorkeur gegeven aan een gefaseerde aanpak, zowel voor de vaccinaties via de huisartsen als via de arbeidsartsen.

Tijdlijn griepvaccinatie.png

Tot 15 november mogen alleen aan mensen uit de prioritaire doelgroepen griepvaccins afgeleverd en/of toegediend worden. Begin november zal een evaluatie van de (nog) beschikbare voorraden en het bereik van de doelgroep gebeuren. Daarna kan iedereen die dat wenst alsnog om een vaccin komen. 

Zorgzaam Leuven ondersteunt! 

Het project Zorgzaam Leuven ondersteunt de eerstelijnszorg om de vaccinatiegraad te verhogen binnen de risicopopulatie in Leuven.

Zorgzaam Leuven kiest samen met de zorgverleners voor een systematische aanpak, waarbij in de eerste fase de meest risicovolle groepen uit de prioritaire doelgroep worden aangeschreven (A-categorie). In deze categorie zitten de personen met risico op complicaties, zoals hierboven omschreven door de Hoge Gezondheidsraad, en de zorgverleners. 

In een tweede fase, nadat alle groepen van de A-categorie zijn aangeschreven, worden alle resterende groepen meegenomen (B-categorie). Dit zijn alle personen tussen 50 en 65 jaar die geen risico lopen op complicaties. 

Lees hieronder meer over de acties van de huisartsen, apothekers en buurtteams, en hoe  jij kan deelnemen als zorgverlener! 

actie huisartsen

Deelnemende huisartsen zullen hun risicopatiënten, volgens de criteria van de Hoge Gezondheidsraad, een brief sturen met een voorschrift voor een griepvaccin erbij. De patiënt ontvangt het voorschrift in de brievenbus waarmee het griepvaccin kan afgehaald worden bij de apotheker. De patiënt dient vòòr 15 november naar de apotheek te gaan om het vaccin af te halen. De patiënt maakt vervolgens een afspraak bij de huisarts tussen 15 oktober en 15 december om het vaccin toe te dienen. De niet-prioritaire doelgroepen kunnen vanaf 15 november een griepvaccin afhalen in de apotheek. 

Deelnemende huisartsen kunnen beroep doen op een medewerker van Zorgzaam Leuven voor het logistieke werk (brief, post) en de verzendkosten.

    Bekijk hier de brief voor de risicopatiënten.

enveloppe_edited.jpg

Doe als huisarts mee met de actie griepvaccinatie! 

actie HUISapothekers

De huisapothekers maken samen met de huisartsen afspraken over de gefaseerde aflevering. Zij gaan nog extra inzetten op sensibilisatie van risico-groepen, personen die geen huisarts hebben, of kwetsbare doelgroepen. In de maand tussen midden oktober en midden november zullen duizenden Leuvenaars uit de prioritaire doelgroep naar de apotheek komen om het vaccin af te halen. Een unieke kans voor apothekers om de bevolking extra te informeren en educatie te geven over griep en COVID

Zorgzaam Leuven ondersteunt de apothekers met een leidraad en educatiefolder.

De buurtteams van Zorgzaam Leuven maken afspraken over een gecoördineerde aanpak van de actie griepvaccinatie. Hiervoor organiseert Zorgzaam Leuven overlegmomenten (MFO's) op niveau van de buurten. 

Geplande MFO's :

 • Zorgzaam buurtteam Heverlee: woensdag 2 september 2020

 • Zorgzaam buurtteam Wilsele-Dorp: nog te plannen.

 • Zorgzaam buurtteam Bruul-Vaart: dinsdag 18 augustus 2020

 • Zorgzaam buurtteam Kessel-Lo: nog te plannen.

 • Zorgzaam buurtteam De Flint: nog te plannen.

 • Zorgzaam buurtteam UGP: nog te plannen. 

buurtteams.png

ZORGZAME buurtteams