top of page

Actie griepvaccinatie 2020 en 2021

Het griepvaccin was in 2020 nòg belangrijker dan andere jaren. Het is van cruciaal belang om zo veel als mogelijk personen die het risico lopen op complicaties te vaccineren om overbelasting van het gezondheidssysteem te voorkomen en de bezettingsgraad in de ziekenhuizen zo laag mogelijk te houden, aangezien de kans bestond dat het griepseizoen samenviel met een Covid-19-piek.

In 2020 waren er 2,9 miljoen vaccins voor de Belgische markt, wat slechts 10% meer was dan gebruikelijk. Naar schatting zouden er 4 miljoen vaccins nodig zijn. Daarom is er gebruik gemaakt van een gefaseerd vaccinatieplan.  Dit plan bestond uit een vaccinatie in 2 fasen om bij de aflevering van vaccins voorrang te kunnen geven aan de risicodoelgroepen.

De Hoge Gezondheidsraad heeft de doelgroepen die voorrang krijgen bepaald:
 

1. Personen met risico op complicaties (A-categorie):

  • 65-plussers,

  • chronisch zieken ouder dan 6 maanden,

  • zwangere vrouwen,

  • personen die verblijven in een instelling,

  • kinderen ouder dan 6 maand die langdurig behandeld worden met aspirine,

  • Personen die onder hetzelfde dak wonen als personen met risico op complicaties of kinderen jonger dan 6 maanden.

2. Zorgverleners (A-categorie)

3. Personen tussen 50 en 65 jaar (B-categorie)

763%20(1)_edited.jpg

Gefaseerde vaccinatiecampagne

De griepprik wordt toegediend tussen half oktober en half december, waarbij het vaccin binnen 10 tot 15 dagen na de injectie bescherming biedt. 

Tijdlijn griepvaccinatie.png

Tot 15 november mochten alleen aan mensen uit de prioritaire doelgroepen griepvaccins afgeleverd en/of toegediend worden. Vervolgens vond er begin november een evaluatie van de (nog) beschikbare voorraden plaats en kwamen de andere doelgroepen aan de beurt. 

Zorgzaam Leuven ondersteunt! 

Het project Zorgzaam Leuven ondersteunt de eerstelijnszorg om de vaccinatiegraad te verhogen binnen de risicopopulatie in Leuven.

Zorgzaam Leuven kiest samen met de zorgverleners voor een systematische aanpak, waarbij in 2021 de gehele doelgroep aangeschreven werd en in 2020 in de eerste fase de meest risicovolle groepen uit de prioritaire doelgroep (A-categorie). In deze categorie zitten de personen met risico op complicaties. In een tweede fase werden alle resterende groepen meegenomen (B-categorie).

Lees hieronder meer over de acties van de huisartsen, apothekers en buurtteams.

actie huisartsen

Deelnemende huisartsen zullen hun risicopatiënten, volgens de criteria van de Hoge Gezondheidsraad, een brief sturen met een voorschrift voor een griepvaccin erbij. De patiënt ontvangt het voorschrift in de brievenbus waarmee het griepvaccin kan afgehaald worden bij de apotheker. De patiënt dient vòòr 15 november naar de apotheek te gaan om het vaccin af te halen. De patiënt maakt vervolgens een afspraak bij de huisarts tussen 15 oktober en 15 december om het vaccin toe te dienen. In 2020 konden de niet-prioritaire doelgroepen kunnen vanaf 15 november een griepvaccin afhalen in de apotheek. 

Deelnemende huisartsen kunnen beroep doen op een medewerker van Zorgzaam Leuven voor het logistieke werk (brief, post) en de verzendkosten.

    Bekijk hier de brief voor de risicopatiënten.

enveloppe_edited.jpg

Doe als huisarts mee met de actie griepvaccinatie! 

actie HUISapothekers

De huisapothekers maken samen met de huisartsen afspraken over de gefaseerde aflevering. Zij gaan nog extra inzetten op sensibilisatie van risico-groepen, personen die geen huisarts hebben, of kwetsbare doelgroepen. In de maand tussen midden oktober en midden november zullen duizenden Leuvenaars uit de prioritaire doelgroep naar de apotheek komen om het vaccin af te halen. Een unieke kans voor apothekers om de bevolking extra te informeren en educatie te geven over griep en COVID

Zorgzaam Leuven ondersteunt de apothekers met een leidraad en educatiefolder.

De buurtteams van Zorgzaam Leuven maken afspraken over een gecoördineerde aanpak van de actie griepvaccinatie. Hiervoor organiseert Zorgzaam Leuven overlegmomenten (MFO's) op niveau van de buurten.  

buurtteams.png

ZORGZAME buurtteams

bottom of page