top of page

COVID- en griepvaccinatie campagne najaar 2023

VLAA0150 Campagne luchtwegeninfecties_Omslag_1423x319.jpg

Voor ongeveer 2 miljoen mensen in Vlaanderen is een vaccinatie tegen COVID-19 en griep dit najaar aanbevolen.

Of je tot de doelgroep behoort kan je hier raadplegen. Deze doelgroepen zullen via hun arts, apotheker of thuisverpleegkundige gevaccineerd kunnen worden.

Er zullen in dit najaar geen vaccinatiecentra meer zijn en je ontvangt ook geen oproepingsbrief meer.

Het is belangrijk op voorhand je vaccinatiemoment vast te leggen. Raadpleeg daarvoor de website van jouw huisarts of vraag ernaar bij je volgende consultatie.

Je kan ook terecht bij sommige apotheken in je buurt. Deze kan je raadplegen op apotheek.be.

Verwachte COVID- en grieppiek

We verwachten een toename van COVID-besmettingen eind oktober. COVID-vaccinatie gebeurt daarom best voor eind oktober.

Griep doet meestal aan het eind van het jaar of aan het begin van het volgende jaar de ronde. Griepvaccinatie kan vanaf midden oktober, maar ook nog later. 

 

Aparte vaccins

Tegen COVID en griep zijn er aparte vaccins. 

  • Het griepvaccin kan je zonder voorschrift afhalen in de apotheek.

  • Het COVID-vaccin wordt voorzien door de overheid en is gratis ter beschikking bij huisarts of apotheker.

 

Gelijktijdige toediening

Deze vaccins kunnen op hetzelfde moment gegeven worden, bij voorkeur in de tweede helft van oktober. De vaccins worden dan op twee verschillende plaatsen op je lichaam gezet (bv. één per arm).

Kies je ervoor je niet op hetzelfde moment te laten vaccineren tegen COVID en griep? Idealiter laat je je dan eerst vaccineren tegen COVID. We verwachten immers dat besmettingen met COVID sneller de ronde zullen doen dan griep. Of ze gelijktijdig toegediend kunnen worden, zal ook afhangen van de mogelijkheden bij je arts of apotheker bij wie je de afspraak tot vaccinatie maakt. 

bottom of page