top of page

Voormiddagprogramma

sessies inspiratiedag

nieuw huisje klein.png

Woonvormen en vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra

Voormiddag: 11u30 - 12u30

Implementatie van vroegtijdige zorgplanning binnen een WZC context: welke lessen leerden we al doende?

Moderatoren: dr. Peter Bernaers, dr. Filip Charlier

pregnant 4.png

Zorgcoördinatie 

Pre- en postnatale samenwerking tussen vroedvrouw en huisarts: hoe gaat dat? 

Voormiddag: 11u30 - 12u30

Een praktijkvoorbeeld van een geïntegreerde prenatale samenwerking huisarts/vroedvrouw en de KIK-samenwerking (Kort in Kraamkliniek). We exploreren hoe we de geïntegreerde samenwerking huisarts/vroedvrouw verder kunnen laten evolueren.

Moderatoren: Maity Van Rillaer, Lies
Versavel, coördinatoren bij vzw De Bakermat 

appel klein.png

Gezonde levensstijl en health literacy

Educatie rond gezonde levensstijl, hoe pakken we dit aan in onze regio? 

Voormiddag: 11u30 - 12u30

Voorstelling van verschillende handvaten die in de praktijk gebruikt kunnen worden met ruimte voor suggesties. Waar hebben jullie nood aan? Wat betekent voor jullie een goede educatie? Samen gaan we aan de slag!​

Moderatoren: Saartje Vanderhoeven(zorgtrajectpromotor), Erika Vanhauwaert (onderzoeker en lector, UCLL)

demographics-of-a-population 2.png

Zorgcoördinatie en casemanagement

Populatiemanagement: mogelijk, nuttig en noodzakelijk. Een demonstratie vanuit de huisartsenpraktijk.

Voormiddag: 11u30 - 12u30

​Populatiemanagement is het in kaart brengen van een bepaalde groep van patiënten, het evalueren van de kwaliteit van zorg voor deze mensen en het ondernemen van gerichte acties om hun zorg te optimaliseren. In deze workshop brengen we jou theoretische inzichten bij a.d.h.v. voorbeelden uit de huisartsenpraktijk en tonen we aan dat populatiemanagement noodzakelijk is om mensen met chronische aandoeningen correct op te volgen.

Moderator: Prof. dr. Geert Goderis (ACHG en huisarts)

medicatieschema.png

Transmurale zorg

Ontslagrapport als instrument voor naadloze zorg

Voormiddag: 11u30 - 12u30

​Welke initiatieven lopen er om de transitie van zorg te verbeteren tussen ziekenhuis - thuis en omgekeerd? Hoe kunnen we ontslaginformatie beter delen tussen ziekenhuis en eerstelijn? Bekijk hier de presentatie.

Moderator: Koen Balcaen, directeur verpleegkunde en patiëntenbegeleiding UZ Leuven

bottom of page