top of page

Vertegenwoordiging

  • We brengen de noden en behoeften van personen met zorg-en ondersteuningsnood onder de aandacht en zoeken naar een gepast zorgaanbod.

  • We zetten buurtteams in de kijker.

  • We evalueren acties rond zorginnovatie en rapporteren aan stakeholders (lokaal, meso, macro).

  • We zorgen voor draagvlak, verspreiding van duidelijke key messages of visienota’s.

  • We geven zichtbaarheid aan het Leuvens zorgmodel via communicatiekanalen (sociale media, nieuwsbrieven, netwerkmomenten) en de jaarlijkse inspiratieavond.

Pier
bottom of page