top of page

Diensten

Ons aanbod:

We installeren een kwaliteitscultuur op 3 niveaus

1. Niveau Zorgzaam Leuven

Eén plan, één richting. Een dashboard om het projectmanagement te ondersteunen op meso-niveau.

2. Niveau Zorgzame buurtteams: oprichten en ondersteunen buurtteams.

Het buurtteam is het lerend netwerk in de eerstelijn en vormt in de eerstelijn de basis van de kwaliteitscultuur in ons project. Het buurtteam zorgt voor structuur, orde, gezamenlijke afspraken over acties, KPI’s en verantwoordelijkheden.

 • Klik hier voor het aanbod: starterspakket, gevorderden, expert

 • Nuttige documenten voor buurtteams

  • Werken met zorgplannen

  • Samenwerken met andere functies (BOV coach, ELP, …)

  • Een gezondheidsactie voor de buurt organiseren

  • Een MFO organiseren

  • Een activiteit evalueren

 

3. Niveau Zorgzame transmurale teams

Ondersteuning a.d.h.v. implementatieprogramma’s, intervisie organiseren, oplossingen aanreiken voor knelpunten.

 

Afb 4 diashow.webp
bottom of page