top of page

Netwerking

Communicatie naar de burgers (meerjarenplan dat we starten in 2022)

De zorgzame teams van ZZL communiceren rechtstreeks met personen met zorg- en ondersteuningsnood. Zorgzaam Leuven ondersteunt de zorgzame teams hierin.

 

Ons aanbod voor zorgzame buurtteams om te communiceren met burgers:

 • Elk buurtteam kiest pakket communicatiemateriaal (keuzemenu met folders, affiche, beachflag, gadget, … ).

 • De communicatie bevat telkens het logo van het buurtteam.

We communiceren naar zorgverleners 

1. Horizontale communicatie

Om engagement los te maken bij zorgverleners, is horizontale communicatie het meest geschikt. De communicatie gebeurt door ambassadeurs en wordt verspreid door de zorgverleners zelf. Het gaat vooral om korte berichten zoals chats, afbeeldingen, sociale media. Het niveau is: een kring, een beroepsgroep, een buurtteam, een projectgroep …

 • Via Siilo groepen (> 28 actieve Siilo groepen waar we korte chats sturen, afbeeldingen, uitnodigingen, inspirerende getuigenissen, …)

 • Buurtteam-inspiratieflashes waar zorgverleners zelf artikels schrijven om elkaar te inspireren

 • Sociale media groepen

 • We brengen kringen met mekaar in contact op bijeenkomsten: ‘meet the kring’

 • We ondersteunen de zichtbaarheid van kringen. Bv. elk lid van de psychologenkring ontving het label van Zorgzaam Leuven

 • De jaarlijkse inspiratieavond: wordt gebracht door zorgverleners (inspiratiesessies, beurs, netwerkmoment). Patiëntenverenigingen en mantelzorgerverenigingen worden ook uitgenodigd.

 • Website ZZL interactief deel voor de integrator

2. Verticale communicatie

 • Nieuwsbrief ELZ/ZZL/stad Leuven.

 • Website ZZL algemeen deel

Communicatie vanuit ZZL naar andere stakeholders

 • Nationale congressen, symposia, lezingen:

 • Internationale contacten: vanuit ZZL hebben we deelgenomen aan enkele congressen (o.a. ICIC wereldcongres, Guus Schrijvers Academy)

 

Klik hier om onze publicaties te bekijken

bottom of page