Enveloppe-actie fase 1

Studieperiode: voorjaar 2019 - december 2019

Deelnemende ziekenhuizen (en afdelingen):

 • UZ Leuven: afdelingen geriatrie, cardiologie (hartfalen-patiënten)

 • RZ Heilig Hart Leuven: afdelingen geriatrie, cardiologie (hartfalen-patiënten)

 • RZ Tienen: afdelingen geriatrie

 • AZ Sint-Lucas Gent: geriatrie, ROTS-consultatie

 • UZ Gent: hematologie, nefrologie, farmaceutische counseling

 • OLV Aalst: geriatrie, nefro-endocrinologie

 • St-Vincentius Deinze: geriatrie, inwendige geneeskunde

result.png

De belangrijkste resultaten? 

In totaal hebben 2744 patiënten over de zeven ziekenhuizen een enveloppe ontvangen bij hun ontslag uit het ziekenhuis.

Van de 2744 uitgedeelde enveloppen kwamen er 697 aan in de officina-apotheken, wat neerkomt op een return-ratio van 1 op 4 (25,7%). 

71,4% van deze patiënten kwam de dag van, of de eerste dag na ontslag langs in de apotheek.

 

83% van de patiënten die ontslagen werd uit het ziekenhuis, ging eerst langs bij hun huisapotheker, vóór ze bij hun huisarts gingen.

 

Van alle apothekers die een ontslagbegeleiding uitvoerden, ontdekte 17,4% ten minste één discrepantie bij het vergelijken van de verschillende medicatiebronnen (medicatieschema vanuit ziekenhuis, medicatieschema vanuit apotheek, medicatiehistoriek, voorschriften bij ontslag…).

Voorbeelden van veel voorkomende discrepanties waren:

 • Ontbrekende medicatie

 • Dosisverandering en substitutie vergeleken met de thuismedicatie voordien.

Van de apothekers die een ontslagbegeleiding uitvoerden, ontdekte 29,1% ten minste één geneesmiddelgebonden probleem.

Voorbeelden van geneesmiddelgebonden problemen waren:

 • Gebruik van het geneesmiddel: ongeschikt tijdstip of ongeschikte frequentie van inname.

 • Keuze van de therapie: interactie, dubbelmedicatie of contra-indicatie.

 • Keuze van dosering: over- of onderdosering.

 • Patiënt-gerelateerd: bezorgdheid over de behandeling, onvoldoende kennis over de ziekte/behandeling of onvoldoende therapietrouw.

 • Kwaliteit voorschrift: onvolledig voorschrift, formele of regelgevende reden.

In één op de tien gevallen heeft de apotheker een andere zorgverlener gecontacteerd tijdens de medicatiebegeleiding.

 

© Copyright Zorgzaam Leuven. Dit werk bevat auteursrechtelijke bescherming. Het document mag niet worden verveelvoudigd, noch gereproduceerd of aangepast, noch overgenomen worden zonder voorafgaandelijk akkoord van Zorgzaam Leuven.
Indien verwezen wordt naar dit werk, dient u de bron met logo ‘Zorgzaam Leuven’ correct te vermelden. U kan met ons contact opnemen via zorgzaamleuven@gmail.com .