top of page

Medicatiebeleid schakelzorgcentrum
Naadloze transmurale medicatiezorg in het SZC, bij opname en bij ontslag

Schakelzorgcentrum.png

De problematiek van geneesmiddel-gerelateerde problemen bij ziekenhuisopname en ontslag is uitvoerig onderzocht en beschreven in tijden zonder COVID crisis.

 

Sinds uitbraak van COVID-19 melden ziekenhuisapothekers dat patiënten nog minder dan anders, een correct medicatieschema meenemen. Dit komt omdat de opname urgent is of anders verloopt (vb. via pre-triage centrum).

 

In tijden met COVID crisis is een goed opname- en ontslag beleid rond medicatie extra cruciaal en zijn duidelijke afspraken nodig over medicatiebeleid. Het is belangrijk dat alle partners betrokken zijn, de eerstelijnszorgverstrekkers, de zorgverleners van het schakelzorgcentrum en het betrokken ziekenhuis.

Implementatie van een transmuraal zorgpad medicatie

Het zorgpad is gericht op hoog risico personen die sterk verzwakt zijn ten gevolge van een COVID-19 infectie en die niet naar huis kunnen omdat de thuissituatie dit niet toelaat. Het zorgpad is generiek opgesteld en kan later ook voor andere doelgroepen met kwetsbaarheid ten gevolge van medicatie, gebruikt worden. Bv. patiënten die verblijven in een oriënterend kortverblijf.

 

Om de overgang bij transities tussen ziekenhuis, schakelzorgcentrum en eerstelijn, veilig en vlot te laten verlopen werden afspraken gemaakt tijdens 2 medisch farmaceutische overlegmomenten (MFO):

  • MFO 1: transmuraal medicatiebeleid bij ontslag uit het ziekenhuis en bij opname in het SZC

  • MFO 2: transmuraal medicatiebeleid bij ontslag uit het SZC naar huis en zorgcoördinatie door de eerstelijn

MFO schema.png
Ontslagdocumenten voor de huisapotheker: via de enveloppe
  1. De verpleegkundige geeft de enveloppe (zie hiernaast) af aan de patiënt. De enveloppe bevat: medicatieschema en medicatievoorschriften bij ontslag.
  2. De verpleegkunde vertelt aan de patiënt dat hij/zij deze enveloppe naar zijn/haar huisapotheker moet brengen, omdat de apotheker deze informatie nodig heeft om hem/haar optimaal te kunnen begeleiden omtrent zijn/haar medicatie.
  3. De apotheker ontvangt de enveloppe, en scant de CNK-code in op een voorschrift met een terugbetaald geneesmiddel, of maakt een pseudo-voorschrift aan. De apotheker heeft nu de nodige informatie om een medicatie reconciliatie uit te voeren bij de patiënt.
  4. De apotheker vult het registratieformulier in, en stuurt dit terug op naar BAF in de voorgefrankeerde enveloppe.
  5. Zorgzaam Leuven voorziet in 2020 een vergoeding voor elke  huisapotheker die een medicatiereconciliatie gesprek uitvoerde, de zorgcode scande en het registratieformulier ingevuld terugbezorgde.
 
Meer info en opleiding over medicatie reconciliatie: klik hier
Ontslagdocumenten voor de huisarts
  1. medicatieschema
  2. ontslagbrief
Nieuwe eveloppe.PNG
ontslagbrief huisarts.JPG
bottom of page