top of page

Over ons... 

Hoe het begon... 

Zorgzaam Leuven zet in op vernieuwing van de gezondheids- en welzijnszorg. Het aantal personen met een zorg- en ondersteuningsnood zal in de toekomst sterk toenemen. Zo sterk zelfs dat het huidige zorg- en welzijnsmodel niet meer volstaat om de noden en behoeften op te vangen. Er is nood aan een nieuwe aanpak en een nieuw model. Om dat doel te bereiken, werken we samen met de overheid aan een 'interfederaal plan voor geïntegreerde zorg'. 

Dit plan wordt uitgewerkt in 12 samenwerkingsverbanden, verspreid over België. Zorgzaam Leuven is er één van en maakte een groot loco-regionaal actieplan op maat van de bevolking. Dit plan is ontstaan dankzij de inspanning van honderden mensen vanuit 60 Leuvense zorg - en welzijnsorganisaties, verenigd in het consortium van Zorgzaam Leuven.

Leuven op weg naar een gezonde en zorgzame stad 

Met velen werken we samen aan de uitvoering van het grote plan: zorgverleners, medewerkers van zorgorganisaties, beleidsmedewerkers, lokale, Vlaamse en Federale overheden,... Hier wordt de basis gelegd voor een nieuw zorg- en welzijnsmodel dat duurzaam is en de huidige en toekomstige zorg- en ondersteuningsvragen aankan.

In 2015 hebben de ministers van welzijn en gezondheid op het federale en het Vlaamse niveau een ‘Plan voor geïntegreerde zorg’ opgesteld. Dit plan wordt uitgewerkt in 12 regio's verspreid over België. 

Zorgzaam Leuven wil inzetten op een betere kwaliteit van zorg zoals de patiënt die ervaart. Daarom is vertrokken vanuit een behoefte-analyse bij Leuvenaars: hoe kan de zorg het beste worden afgestemd op de noden van de burgers? Hoe zetten we de patiënt centraal? Hoe organiseren we de samenwerking tussen de Leuvense zorgverleners? 

Evolutie 

Van project naar samenwerkingsverband 

Toekomstvisie 

Doelstelling

Zorgzaam Leuven wil inzetten op een betere kwaliteit van zorg zoals de patiënt die ervaart. Daarom is vertrokken vanuit een behoefte-analyse bij Leuvenaars: hoe kan de zorg het beste worden afgestemd op de noden van de burgers? Hoe zetten we de patiënt centraal? Hoe organiseren we de samenwerking tussen de Leuvense zorgverleners? 

Zorgzaam Leuven Label 

De antwoorden op de vragen zijn omgezet in een actieplan waar veel aandacht gaat naar empowerment van de patiënt, ondersteuning van de mantelzorg, preventie, overleg en coördinatie, intra- en transmurale zorgcontinuïteit, ervaring van patiëntenorganisaties en het geïntegreerd patiëntendossier.

 

Enkele voorbeelden van projecten:

  • Gezonde levensstijl

  • Leuven op medicatieschema

  • Zorgzame buurten waar burgers zorg en aandacht hebben voor mekaar

  • Ondersteuning van de mantelzorger

  • Zorgprogramma's voor diabetes, nierlijden, longlijden, hartfalen (klik hier voor meer informatie over onze zorgplannen)

  • Veilig wonen en tijdelijke opvang voor chronisch zieken, revalidatie

  • Beter afgestemde thuiszorg

  • Het gedeeld patiëntendossier

  • Vroegtijdige zorgplanning

Lees meer over de projecten op de pagina Onze acties.

Zorgverleners met het Zorgzaam Leuven label

 

Meer dan 350 zorgverleners in Groot-Leuven hebben het Zorgzaam Leuven label ontvangen. Zij zetten zich dagelijks in om mee te werken aan kwaliteitsvolle zorg.

 

Wil je graag weten welke zorgverleners in jouw buurt deelnemen aan een Zorgzaam Buurtteam en het Zorgzaam Leuven label hebben ontvangen? Check dan de pagina 'Zorgzaam label'.

ZZL STICKER EN KAART 2023 - US formaat DEF (zonder markeringen).jpg
bottom of page