top of page

Voormiddagprogramma

sessies inspiratiedag

Zorgprogramma nieuw.png

Zorgprogramma's

Hoe begin ik in mijn buurt met andere zorgverleners aan een zorgprogramma?

Voormiddag 11u30-12u30

In Zorgzaam Leuven experimenteren we volop met de implementatie van zorgprogramma's in 6 buurten. We zetten de eerste stappen en gaan graag met jou in overleg hoe we dit het beste aanpakken.

Sprekers

zorgzame buurten klein.png

Zorgzame buurten

Een zorgzame buurt, hoe begin ik eraan? Het verhaal van een Leuvense zorgverlener

Namiddag: 12u30 - 13u30

Denk je ook wel eens: "Een zorgzame buurt opstarten zodat er meer verbinding is tussen de bewoners, de zorgverleners, de welzijnswerkers, het verenigingsleven, … ? Graag! Maar hoe begin je eraan?"?

Wil je een eerlijk antwoord? Gewoon door het te doen. Maar dat is misschien wel veel te kort door de bocht.

Wil je er echt meer over weten? Kom dan langs in deze sessie en hopelijk ga je met (nog) meer zin naar buiten en besef je dat het misschien toch niet zo moeilijk is als eerst gedacht.

Sprekers

medicatie klein.png

Medicatie

Helikopterview over het medicatieproces, met de focus op medicatieschema

Namiddag: 12u30 - 13u30
40.000 Leuvenaars nemen dagelijks medicatie. Hoe kunnen we hen aanmoedigen om het medicatieschema steeds mee te nemen naar hun zorgverleners? Hoe gaan we om met de realiteit dat een digitaal schema delen moeilijk loopt? Hoe werken eerstelijn en ziekenhuis samen rond het gedeeld medicatieschema?

Sprekers: Prof. dr. apr. Veerle Foulon, apr. Mare Claeys en dr. apr. Marie Van de Putte

zorgzame buurten klein.png

Zorgcoördinatie en casemanagement

Pre- en postnatale samenwerking tussen vroedvrouw en huisarts: hoe gaat dat? 

Voormiddag: 11u30 - 12u30

Een praktijkvoorbeeld van een geïntegreerde prenatale samenwerking huisarts/vroedvrouw en de KIK-samenwerking (Kort in Kraamkliniek) na het pilootproject worden toegelicht. We exploreren hoe we de geïntegreerde samenwerking huisarts/vroedvrouw verder kunnen laten evolueren.

Sprekers

psych lijden_edited.png

Psychische zorg

Het doolhof in het psychische zorgaanbod: welke wegwijzers kunnen ons helpen?

Voormiddag 11u30-12u30

De versnippering in het geestelijke gezondheidszorgaanbod brengt de zorgcontinuïteit in het gedrang. Verwijzers en hun patiënten hebben nood aan wegwijzers om de meest gepaste zorg te vinden. Op welke manier komt de eerstelijnspsychologische functie in Leuven hieraan tegemoet? En kan een zorgprogramma helpen om de afstemming en de continuïteit in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te vergroten? Verneem het antwoord tijdens deze sessie en ontdek welke rol ook jij, als hulpverlener of als zorgvrager, kan spelen bij deze nieuwe initiatieven in de GGZ.

Sprekers

appel klein.png

Gezonde levensstijl en health literacy

Educatie rond gezonde levensstijl, hoe pakken we dit aan in onze regio? 

Voormiddag: 11u30 - 12u30

Voorstelling van verschillende handvaten die in de praktijk gebruikt kunnen worden met ruimte voor suggesties. Waar hebben jullie nood aan? Wat betekent voor jullie een goede educatie? Samen gaan we aan de slag!​

Sprekers

zorgzame buurten klein.png

Gezondheidsbevordering

Alcohol, hoe een complex probleem breed maatschappelijk aanpakken?

Namiddag: 12u30 - 13u30

Maak kennis met de projecten in Leuven. Leer hoe je zelf kan bijdragen aan het bespreekbaar maken van alcohol.

Sprekers

zorgzame buurten klein.png

Transmurale zorg

Populatiemanagement: mogelijk, nuttig en noodzakelijk. Een demonstratie vanuit de huisartsenpraktijk.

Voormiddag: 11u30 - 12u30

​Populatie Management is het in kaart brengen van een bepaalde groep van patiënten (bijvoorbeeld met diabetes), het evalueren van de kwaliteit van zorg voor deze mensen en het ondernemen van gerichte acties om hun zorg te optimaliseren. In deze workshop zullen theoretische inzichten bijgebracht worden aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de huisartsenpraktijk en zullen we aantonen dat populatiemanagement niet alleen mogelijk en nuttig is, maar ook noodzakelijk om mensen met chronische aandoeningen correct op te volgen.

Sprekers

nieuw huisje klein.png

Vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra

Voormiddag: 11u30 - 12u30

Implementatie van vroegtijdige zorgplanning binnen een WZC context: welke lessen leerden we al doende?

Sprekers

medicatieschema.png

Transmurale zorg

Ontslagrapport als instrument voor naadloze zorg

Voormiddag: 11u30 - 12u30

​Welke initiatieven lopen er om de transitie van zorg te verbeteren tussen ziekenhuis - thuis en omgekeerd? Hoe kunnen we ontslaginformatie beter delen tussen ziekenhuis en eerstelijn?

Sprekers

zorgzame buurten klein.png

Zorgzame buurten

Woonzorgcentra en diabeteszorg

Namiddag: 12u30 - 13u30

Wat leerden we uit het Innovage project rond diabetes en wat is de volgende stap?

Sprekers

bottom of page