top of page

Expertise in zorginnovatie

Ons aanbod:

  • Multidisciplinaire buurtteams om de eerstelijn te structureren

  • Zorgprogramma’s ontwikkelen en implementeren (GGZ, COPD, hartfalen, heupprothese, …)

  • Medicatieprogramma’s met de focus op (transmurale) medicatiezorgcontinuïteit: medicatie reconciliatie, telefarmacologie service, voortgezette farmaceutische ontslagbegeleiding, zorgzame thuisleveringen, …

  • Zorgcoördinatie en casemanagement: step up aanpak in de buurtteams

  • Programma’s rond preventie en gezondheidsbevordering op buurtniveau, georganiseerd door de buurtteams

  • Systemen voor populatiemanagement:

    • Stand van zaken juli 2022: 6000 ptn werden geïncludeerd in ZZL en geplot op de bevolkingspiramide (zie onderstaande afbeelding)

  • Samen sterk in ontsluiten van kennis en expertise. In Zorgzaam Leuven gebruiken wij verschillende kanalen. Wij werken in partnerschap samen met VIVEL en koepelorganisaties om kennis en expertise te ontsluiten. Voorbeelden: COVID vaccinatie MFO programma, tools voor sensibilisatie, opleiding populatiemanagers, draaiboek populatiemanagement ism VIVEL, vaccinatieprogramma eerstelijn.

Expertise aanbod.jpg
bottom of page