Thema medicatie

ontgiften

Voor chronische patiënten die medicatie nemen en in het bijzonder voor 5000 gepolymediceerde personen in Leuven, is er een actieplan uitgewerkt voor de komende 4 jaren.

 

We zetten in op verhoogde medicatiebegeleiding, medicatiebewaking, rationeel en evidence based voorschrijven. Samen met de patiënt willen we zorgdoelen bepalen en het medicatieschema hierop afstemmen.

 

Met de actie 'Leuven op schema' streven we naar een gedeeld medicatieschema voor elke persoon in Leuven die chronisch medicatie neemt. 

Acties en projecten over medicatie

Nieuwe eveloppe.PNG

Transmurale medicatie-overdracht en medicatiebegeleiding bij ontslag

Medicatie reconciliatie

Met deze actie willen we meer medicatieschema’s vanuit het ziekenhuis bij de huisapotheker  brengen. We zetten in op medicatie reconciliatie, of voortgezette farmaceutische zorgbegeleiding na ontslag. Trekkers: KU Leuven (farm wet), BAF, VAN, UZ Leuven, HH Leuven, RZ Tienen. 

Klik hier voor meer info!

Veerle F.JPG

Prof. dr. apr. Veerle Foulon, KU Leuven

In een vergadering

Afspraken zorgverleners op buurtniveau

Medisch-farmaceutisch overleg (MFO) in de buurten

Professioneel overleg op buurtniveau is belangrijk. Tijdens een MFO maken we afspraken over medicatiezorg, met de zorgverleners en op maat van de populatie in de buurt. In Leuven zijn er in elke buurt MFO ambassadeurs die het overleg faciliteren en het MFO-aanspreekpunt zijn voor de buurt.

katrien vermijlen.png

Huisapr. Katrien Vermijlen, MFO ambassadeur

afbeelding workshop medicatiebeleid.jpg.

Woonzorgcentra

Medicatiebeleid in WZC

Het uitwerken van een
kwaliteitsvol medicatiebeleid in
een woonzorgcentrum is niet
evident. We richten daarom een lerend netwerk op met alle woonzorgcentra van Leuven. Op 20 februari gaan we tijdens een workshop aan de slag met de aanbevelingen van de Come-On studie en leren we hoe we ‘goede praktijken’ kunnen implementeren in de dagelijkse werking.
Klik hier voor de presentatie

wit vlak.png

dr. Nele De Boer, coördinerend en raadgevend arts

Logo zorgzame thuislevering.PNG

Thuisleveringsproject Medicatie

Zorgzame thuislevering

Geraakt een patiënt door ziekte niet bij zijn huisapotheker? Kan hij zich niet verplaatsen en wilt of kan hij aan niemand hulp vragen? Met dit project willen we de huisapothekers ondersteunen om patiënten een extra service aan te bieden. Meer info vind je hier.

apotheker.jpg

Mare Claeys, projectmanager zorgzame thuislevering (BAF, VAN en Zorgzaam Leuven).

apotheek Counter

Populatiemanagement

Detectie van risico - personen in het farmaceutisch dossier

Het doel is om in de systemen van huisapothekers personen te detecteren die risico lopen op medicatiegebonden problemen. Vanuit BAF , APB en VAN willen we de huisapothekers ondersteunen zodat zij aan hun risico-patiënten verhoogde farmaceutische zorg kunnen verlenen. We zijn gestart met de eerste test in een Leuvense pilootapotheek.

foto Marie 2.jpg

dr. apr. Marie Van de Putte

BAF, VAN en APB

Lachend medisch team

Afspraken zorgverleners transmuraal

Medisch-farmaceutisch overleg transmuraal

Met transmuraal overleg tussen de eerstelijn en de ziekenhuizen, willen we naadloze zorg verbeteren! Vorig jaar was het thema 'pijnmedicatie'. Ons volgende transmuraal MFO gaat over hartfalen. Trekkers: UZ Leuven, BAF en KU Leuven.

katrien_edited.jpg

huisapr. Katrien Bosseloo, MFO ambassadeur transmurale zorg

Red love hart op hart

zorgprogramma hartfalen

Farmaceutische zorg bij hartfalen

Voor patiënten met hartfalen is de huisapotheker erg belangrijk. Hartfalen treft een patiëntengroep met hoge graad van polymedicatie en vaak lage therapietrouw. Het protocol voor de huisapotheker is zo geschreven dat hij een actieve rol speelt in het medicatiebeleid van de patiënt. Meer info vind je hier. 

20992936_1634416889931391_35671516346228

apr. Mare Claeys

apr_GGG.jpg

Educatie

De huisapotheker geeft educatie op maat van COPD patiënten

We testen een 'gesprek goed geneesmiddelen gebruik' (GGG). Dat is een gespreksleidraad voor huis-apothekers, om de gezondheid en de medicatietrouw van COPD patiënten te verhogen. Klik hier voor meer info!

Trekkers: huisapothekers met ondersteuning van BAF, APB, Ophaco.

christel monnissen.JPG

Huisapr. Christel Monnissen, MFO ambassadeur

Medicatieschema_Dagoverzicht.jpg

Medicatieschema

Leuven op schema

Met Leuven op schema willen we zoveel mogelijk mensen voorzien van een medicatieschema. Zo verloopt de medicatie-overdracht vlotter en veiliger. Trekkers: huisapothekers, thuisverpleegkundigen en huisartsen.

Lees meer.

jan meskens.jpg

Thuisverpleegkundige Jan Meskens, WGK

Schakelzorgcentrum.png

transmurale zorgcontinuïteit

Schakelzorgcentrum medicatiebeleid

In het schakelzorgcentrum verblijven hoog-risico patiënten die getroffen werden door COVID-19. De medicatiezorg moet zo veilig en zo naadloos mogelijk verlopen. Hiervoor hebben de coördinerend apothekers van het SZC een transmuraal zorgpad geïmplementeerd. Lees meer.

wit vlak.png

apr. Karen Van den Bosch en apr. Marie Van de Putte, coördinerend apothekers SZC