top of page
medicatie klein.png

Acties en projecten over medicatie

Nieuwe eveloppe.PNG

Transmurale medicatie-overdracht en medicatiebegeleiding bij ontslag

Medicatie reconciliatie

Met deze actie willen we meer medicatieschema’s vanuit het ziekenhuis bij de huisapotheker  brengen. We zetten in op medicatie reconciliatie, of voortgezette farmaceutische zorgbegeleiding na ontslag. Trekkers: KU Leuven (farm wet), BAF, VAN, UZ Leuven, HH Leuven, RZ Tienen. 

Klik hier voor meer info!

Veerle F.JPG

Prof. dr. apr. Veerle Foulon, KU Leuven

In een vergadering

Afspraken zorgverleners op buurtniveau

Medisch-farmaceutisch overleg (MFO) in de buurten

Professioneel overleg op buurtniveau is belangrijk. Tijdens een MFO maken we afspraken over medicatiezorg, met de zorgverleners en op maat van de populatie in de buurt. In Leuven zijn er in elke buurt MFO ambassadeurs die het overleg faciliteren en het MFO-aanspreekpunt zijn voor de buurt.

katrien vermijlen.png

Huisapr. Katrien Vermijlen, MFO ambassadeur

afbeelding workshop medicatiebeleid.jpg.

Woonzorgcentra

Medicatiebeleid in WZC

Apr. Karen Van den bosch zal in samenwerking met KULeuven de rol van een coördinerend raadgevend apotheker in een woonzorgcentrum uitwerken. Er wordt een e-learning opgesteld die apothekers zal voorbereiden op deze belangrijke rol. Door het toepassen van deze opleiding in de praktijk, geraken apothekers vertrouwd met het medicatiebeleid in een woonzorgcentrum. Het takenpakket van een coördinerend apotheker omvat de optimalisatie van het medicatieproces, medicatiereview, ondersteuning van multidisciplinair overleg, opleiding van zorgpersoneel en de ondersteuning van de CRA (coördinerend raadgevend arts). Deze opleiding en praktijksessies worden opgesteld en geëvalueerd in samenwerking met KULeuven. 

Schermafbeelding 2022-02-25 om 09.03_edited.jpg

Apr. Karen Van den Bosch, coördinerend adviserend apotheker

apotheek Counter

Populatiemanagement

Detectie van risico - personen in het farmaceutisch dossier

Het doel is om in de systemen van huisapothekers personen te detecteren die risico lopen op medicatiegebonden problemen. Vanuit BAF , APB en VAN willen we de huisapothekers ondersteunen zodat zij aan hun risico-patiënten verhoogde farmaceutische zorg kunnen verlenen. Er loopt een pilootproject COPD zodat huisapothekers efficiënt patiënten met COPD kunnen opzoeken in het farmaceutisch dossier. 

foto Marie 2.jpg

dr. apr. Marie Van de Putte

BAF, VAN en APB

Lachend medisch team

Afspraken zorgverleners transmuraal

Medisch-farmaceutisch overleg transmuraal

Met transmuraal overleg tussen de eerstelijn en de ziekenhuizen, willen we naadloze zorg verbeteren! Vorig jaar was het thema 'pijnmedicatie'. Ons volgende transmuraal MFO gaat over hartfalen. Trekkers: UZ Leuven, BAF en KU Leuven.

katrien_edited.jpg

huisapr. Katrien Bosseloo, MFO ambassadeur transmurale zorg

Red love hart op hart

zorgprogramma hartfalen

Farmaceutische zorg bij hartfalen

Voor patiënten met hartfalen is de huisapotheker erg belangrijk. Hartfalen treft een patiëntengroep met hoge graad van polymedicatie en vaak lage therapietrouw. Het protocol voor de huisapotheker is zo geschreven dat hij een actieve rol speelt in het medicatiebeleid van de patiënt. Meer info vind je hier. 

20992936_1634416889931391_35671516346228

apr. Mare Claeys

apr_GGG.jpg

Educatie

De huisapotheker geeft educatie op maat van COPD patiënten

We testen een 'gesprek goed geneesmiddelen gebruik' (GGG). Dat is een gespreksleidraad voor huis-apothekers, om de gezondheid en de medicatietrouw van COPD patiënten te verhogen. Klik hier voor meer info!

Trekkers: huisapothekers met ondersteuning van BAF, APB, Ophaco.

christel monnissen.JPG

Huisapr. Christel Monnissen, MFO ambassadeur

Medicatieschema_Dagoverzicht.jpg

Medicatieschema

Leuven op schema

Met Leuven op schema willen we zoveel mogelijk mensen voorzien van een medicatieschema. Zo verloopt de medicatie-overdracht vlotter en veiliger. Trekkers: huisapothekers, thuisverpleegkundigen en huisartsen.

Lees meer.

jan meskens.jpg

Thuisverpleegkundige Jan Meskens, WGK

Logo zorgzame thuislevering.PNG

Thuisleveringsproject Medicatie

Zorgzame thuislevering

Geraakt een patiënt door ziekte niet bij zijn huisapotheker? Kan hij zich niet verplaatsen of kan hij aan niemand hulp vragen? Met dit project willen we de huisapothekers ondersteunen om patiënten een extra service aan te bieden zodat de patiënt geneesmiddelen en farmaceutische zorg aan huis ontvangt. Meer info vind je hier.

apotheker.jpg

Mare Claeys, projectmanager (BAF, VAN en Zorgzaam Leuven).

bottom of page