top of page

Onze nieuwsbrieven CAA

Apr. Karen Van den bosch en Apr. Paulien Michiels schrijven sinds 2023 maandelijks een nieuwsbrief als coördinerend en adviserend apotheker in een woonzorgcentrum.  De bedoeling van deze nieuwsbrief is om woonzorgcentra te ondersteunen en te inspireren.

In deze nieuwsbrieven komen
verschillende thema’s aan bod zoals potentiële risico’s in het medicatiebeheer en optimalisatie van het medicatieproces. Daarnaast worden ook enkele andere thema’s aangehaald waarin multidisciplinaire samenwerking en optimalisatie van transmurale zorg centraal staan.

Als CAA proberen ze praktische handvaten aan te bieden om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de gezondheid en het welzijn van de bewoners te bevorderen.


Hieronder vinden jullie een overzicht van de reeds gepubliceerde nieuwsbrieven CAA in 2023:
 Hieronder vinden jullie een overzicht van de reeds gepubliceerde nieuwsbrieven CAA in 2024:

bottom of page