top of page
tweedelijnsteams.png

Wie zijn we?

Hallo!


Wij zijn zorgzame tweedelijnsteams. Wij zetten ons in voor transmurale zorg en zorgcontinuïteit bij overgang tussen ziekenhuis - thuis (en omgekeerd). 


Onze teams bestaan uit zorgverleners uit de ziekenhuizen en de eerstelijn.

  • team specialistisch advies op afstand

  • team shared care diabetes

  • team kwetsbare zwangerschap

  • team farmacologie service

  • team ontwikkeling zorgprogramma's

  • team ontwikkeling zorgpad psychisch lijden (samen met het GGZ netwerk Diletti)

 

Onze zorgzame tweedelijnsteams

bottom of page