Voortgezet huisapothekerschap door de huisapotheker

Omdat apothekers samen met andere zorgverleners de medicatiezorg zo kwalitatief mogelijk willen organiseren voor kwetsbare en chronisch zieke mensen in eerstelijnszone Leuven.

pictogram_voortgezet huisaprschap.png

Huisapothekers in Zorgzaam Leuven zetten zich in voor het voortgezet huisapothekerschap. Dit is een vorm van gebundelde medicatiezorg op maat van de patiënt. De gebundelde zorg gaat breed, is maximaal vraaggestuurd en omvat zowel de basis als de voortgezette farmaceutische zorg.

 

De huisapotheker start met populatiemanagement, waar de populatie gestratificeerd wordt in doelgroepen om acties rond voortgezette farmaceutische zorg te plannen. Hierdoor kunnen apothekers veel beter gericht zorg verlenen volgens noden en behoeften van mensen.

 

De Leuvense apothekers werken voor het voortgezet huisapothekerschap samen met andere zorgverstrekkers in de zorgzame buurtteams en met de ziekenhuizen. De multidisciplinaire samenwerking is onmisbaar voor apothekers om het voortgezet huisapothekerschap te kunnen verlenen aan patiënten. Vooral de samenwerking met huisartsen, thuisverpleegkundigen, ziekenhuisapothekers, specialisten is cruciaal.

Zorgzaam Leuven streeft ook naar een andere vorm van financiering van de huisapotheker. De financiering bestaat uit een gemengd model van prestatiegebonden financiering en een jaarlijks forfaitair bedrag voor het voortgezet huisapothekerschap. 

Het project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de ondersteuning van het Brabants Apothekers Forum (BAF).

Bekijk de presentatie voor meer informatie.