top of page

Over ons... 

Zorgzaam Leuven zet in op vernieuwing van de gezondheids- en welzijnszorg. Het aantal personen met een zorg- en ondersteuningsnood zal in de toekomst sterk toenemen. Zo sterk zelfs dat het huidige zorg- en welzijnsmodel niet meer volstaat om de noden en behoeften op te vangen. Er is nood aan een nieuwe aanpak en een nieuw model. Om dat doel te bereiken, werken we samen met de overheid aan een 'interfederaal plan voor geïntegreerde zorg'. 

Dit plan wordt uitgewerkt in 11 samenwerkingsverbanden, verspreid over België. Zorgzaam Leuven is er één van en maakte een groot loco-regionaal actieplan op maat van de bevolking. Dit plan is ontstaan dankzij de inspanning van honderden mensen vanuit 60 Leuvense zorg - en welzijnsorganisaties, verenigd in het consortium van Zorgzaam Leuven.

Met velen werken we samen aan de uitvoering van het grote plan: zorgverleners, medewerkers van zorgorganisaties, beleidsmedewerkers, lokale, Vlaamse en Federale overheden,... Hier wordt de basis gelegd voor een nieuw zorg- en welzijnsmodel dat duurzaam is en de huidige en toekomstige zorg- en ondersteuningsvragen aankan.

Waar willen wij aan bijdragen? 

Zorgzaam Leuven wil inzetten op een betere kwaliteit van zorg zoals de patiënt die ervaart. Daarom is vertrokken vanuit een behoefte-analyse bij de bevolking van Leuven en omgeving: hoe kan de zorg het beste worden afgestemd op de noden van de burgers? Hoe zetten we de patiënt centraal? Hoe organiseren we de samenwerking tussen de zorgverleners? 

De antwoorden op de vragen zijn omgezet in een actieplan waar veel aandacht gaat naar empowerment van de patiënt, ondersteuning van de mantelzorg, preventie, overleg en coördinatie, intra- en transmurale zorgcontinuïteit, ervaring van patiëntenorganisaties en het geïntegreerd patiëntendossier.

 

Enkele voorbeelden van onze projecten:

  • Gezonde levensstijl

  • Transmurale zorgprogramma's en zorgplannen voor diabetes, nierlijden, longlijden, hartfalen

  • Zorgzame buurten waar burgers zorg en aandacht hebben voor mekaar

  • Ondersteuning van de mantelzorger

  • Veilig wonen en tijdelijke opvang voor chronisch zieken, revalidatie

  • Beter afgestemde thuiszorg

  • Het gedeeld patiëntendossier

  • (Vroegtijdige) zorgplanning

Zorgverleners met het Zorgzaam Leuven label

Meer dan 350 zorgverleners in Groot-Leuven hebben het Zorgzaam Leuven label ontvangen. Zij zetten zich dagelijks in om mee te werken aan kwaliteitsvolle zorg.

ZZL STICKER EN KAART 2024 - US formaat DEF.png
bottom of page