top of page
zorgcoordinatie klein.png

Acties zorgcoördinatie

Zwangerschap

Kwetsbare zwangerschappen

Zwangerschapstraject voor vrouwen met kwetsbare zwangerschap

Sinds 2021 werken de vroedvrouwen, huisartsen, gynaecologen, Kind&Gezin en vele andere partners samen aan de hand van een geïntegreerd pre- en postnataal zorgpad voor de regio Leuven-Tienen-Diest. Alle zwangere vrouwen in deze regio krijgen dezelfde kwalitatieve zorg, altijd met respect voor hun eigen keuzes. 

 

In 2023 wordt er verder ingezet op het bijwerken van het zorgpad en de samenvoeging van het pre- en postnataal zorgpad tot één geheel. Verder zetten we ook in op samenwerking met de Born In Belgium Tool. 

Meer info en het geïntegreerd pre- en postnataal zorgpad vindt je hier

logo_de_bakermat.jpg

Lies Versaevel en Maity Van Rillaer (coördinatoren vzw De Bakermat)

FLYER-vzp-foto-achterkant-2_edited.jpg

Gegevensdeling

Vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning is meer dan een neergeschreven document. En het is ook meer dan een gesprek in teken van het levenseinde. Dankzij vroegtijdige zorgplanning wordt de gezondheidszorg van je patiënt afgestemd op zijn of haar waarden en levensdoelen. Zo kan je patiënt er op vertrouwen dat alle hulpverleners rekening houden met wensen en grenzen. 

filip charlier.jpg

Dr. Filip Charlier (huisarts).

Psychologische hulp.jpg

Hulp in zoektocht naar gepaste psychologische hulp

PsyNet Leuven

PsyNet Leuven is een samenwerking van Psychologenkring Leuven en Supportteam GGZ Leuven, om alle inwoners en zorgverleners van regio Leuven die psychische noden ervaren te helpen in hun zoektocht naar gepaste hulp. PsyNet Leuven wil mensen met psychische noden sneller en gericht bij de zorgverleners krijgen en zo de drempel naar hulpverlening verlagen en de wachttijden in het GGZ helpen verkorten. 

Cliënten kunnen zichzelf aanmelden door contact op te nemen met het Supportteam GGZ Leuven op: 0477/78.09.88 of supportggzleuven@azt.broedersvanliefde.be.

Op de website van Psychologenkring Leuven vind je hier meer informatie over het project. Je vindt er een korte tekst over PsyNet Leuven die je als zorgverlener kan afprinten en meegeven aan je cliënt.

Leuvense%20Psychologenkring_edited.jpg

Psychologenkring Leuven: Tine Swyngedouw (Psycholoog-psychotherapeut, Voorzitter Psychologenkring Leuven)
Supportteam GGZ Leuven: Daisy Menten (Psycholoog, Coördinator Supportteam)

spoed ouderen.jpg

Project URGENT

Zorgtraject voor ouderen op Spoed

Om het zorgtraject voor ouderen op spoed te optimaliseren en het risico op een heropname te verminderen, werd het project URGENT gelanceerd. Dit project is een initiatief van de dienst geriatrie en de spoedgevallendienst van UZ Leuven in samenwerking met de eerstelijnszorg.

uz%20leuven_edited.jpg

UZ Leuven en Eerstelijnszorg

bottom of page