Thema zorgcoördinatie

handen vasthouden

Langer en veiliger thuis door meer coördinatie en zorgcontinuiteit.


Het doel is dat iedere inwoner van Groot-Leuven 24/7 kan beroep doen op de nodige hulp en zorg vanuit het brede netwerk in de regio.

Ondersteuning wordt geboden met grote betrokkenheid van het informele netwerk.

De thema's waar we rond werken:
 

  • flexibele thuiszorg: samenwerkingsafspraken, flexibele planning, vermijden van overlap in hulp- en zorgverlening, een buurtgericht transparant hulp- en zorgaanbod dat raadpleegbaar is voor elke burger.

  • casemanagement en zorgcoördinatie: uitwerken en implementeren van een model voor zorgcoördinatie en casemanagement

Acties en projecten

Psychologische hulp.jpg

Hulp in zoektocht naar gepaste psychologische hulp

PsyNet Leuven

PsyNet Leuven is een samenwerking van Psychologenkring Leuven en Supportteam GGZ Leuven, om alle inwoners en zorgverleners van regio Leuven die psychische noden ervaren te helpen in hun zoektocht naar gepaste hulp. PsyNet Leuven wil mensen met psychische noden sneller en gericht bij de zorgverleners krijgen en zo de drempel naar hulpverlening verlagen en de wachttijden in het GGZ helpen verkorten. 

Cliënten kunnen zichzelf aanmelden door contact op te nemen met het Supportteam GGZ Leuven op 0477/78.09.88 of supportggzleuven@azt.broedersvanliefde.be.

Op de website van Psychologenkring Leuven vind je hier meer informatie over het project. Je vindt er een korte tekst over PsyNet Leuven die je als zorgverlener kan afprinten en meegeven aan je cliënt.

Leuvense%20Psychologenkring_edited.jpg

Psychologenkring Leuven: Tine Swyngedouw (Psycholoog-psychotherapeut, Voorzitter Psychologenkring Leuven)
Supportteam GGZ Leuven: Daisy Menten (Psycholoog, Coördinator Supportteam)

x.jpg

Populatiemanagement

Detectie kwetsbare personen

Eerste stap hierbij is het in kaart brengen hoe we met de beschikbare datasets en met respect voor privacy op zoek kunnen gaan naar kwetsbare personen die nu tussen de mazen van het net vallen.

buurtteams.png

Buurtteams Groot-Leuven

spoed ouderen.jpg

Project URGENT

Zorgtraject voor ouderen op Spoed

Om het zorgtraject voor ouderen op spoed te optimaliseren en het risico op een heropname te verminderen, werd het project URGENT gelanceerd. Dit project is een initiatief van de dienst geriatrie en de spoedgevallendienst van UZ Leuven in samenwerking met de eerstelijnszorg.

uz%20leuven_edited.jpg

UZ Leuven en Eerstelijnszorg

FLYER-vzp-foto-achterkant-2_edited.jpg

Gegevensdeling

Vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning is meer dan een neergeschreven document. En het is ook meer dan een gesprek in teken van het levenseinde. Dankzij vroegtijdige zorgplanning wordt de gezondheidszorg van je patiënt afgestemd op zijn of haar waarden en levensdoelen. Zo kan je patiënt er op vertrouwen dat alle hulpverlerners rekening houden met wensen en grenzen. Meer info.

filip charlier.jpg

Dr. Filip Charlier (huisarts en trekker van de werkgroep vroegtijdige zorgplanning).

focus detail.jpg

Detectie van noden

Noden van voorzieningen en organisaties in kaart brengen

Het Agentschap Zorg en Gezondheid ontwikkelde een nieuw dashboard waar organisaties en voorzieningen hun noden in kunnen doorgeven. De coördinatoren van de Eerstelijnszones werken momenteel samen met het operationele team vanuit het schakelzorgcentrum een systeem uit om de noden te capteren en aan het aanbod uit de buurt te koppelen.

eerstelijnszone%20leuven_edited.jpg

Lisa Bels (Zorgzaam Leuven en ELZ Leuven), Sarah Vanderhoeven (ELZ Leuven-Noord) en Julie Van den Vonder (ELZ Leuven-Zuid)

mfo.png

Medisch Farmaceutisch Overleg en Vorming

Palliatieve zorg

Op 10 oktober kwamen huisartsen, huisapothekers, thuisverpleegkundigen, een specialist en zorgverleners van PANAL samen om afspraken te maken over palliatieve zorgsituaties. Het MFO was een groot succes met meer dan 40 deelnemers! Studenten van KU Leuven ontwikkelden een opleidingsplatform met materiaal, tools en casussen. 

marc dooms.jpg

Emma Denys, Marthe Vanrenterghem (apotheker in opleiding)
Marc Dooms (voormalig apotheker en actief in vzw Panal).

medicatieschema.png

Gegevensdeling

Ontslagbrieven voor transmurale gegevensdeling

Binnen de begeleidingscommissie SEL GOAL - UZ Leuven is de afspraak gemaakt om via verschillende ad hoc werkgroepen inzicht te verwerven in de essentiële ontslaginformatie die nodig is voor een vlotte transmurale gegevensdeling. Diverse werkgroepen hebben zich reeds gebogen over de inhoud van ontslagbrieven voor onder andere thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten en huisapothekers.

koen-balcaen.jpg

Koen Balcaen, directeur verpleegkundige en patiëntenbegeleiding UZ Leuven. Trekker Begeleidingscommissie SEL Goal - UZ Leuven

siilo app.png

Gegevensdeling

Zorgcoördinatie en gegevensdeling in het SZC

Zorgcoördinatie en gegevensdeling d.m.v. de applicatie Siilo. Siilo is een medische messenger ontworpen voor professionals in de gezondheidszorg om veilig patiëntgegevens te communiceren met teams en collega's. Meer informatie volgt later.

Foto Karen Van den bosch.jpg

Karen Van den Bosch, coördinerend en adviserend apotheker bij Zorgzaam Leuven

Zwangerschap

Kwetsbare zwangerschappen

Zwangerschapstraject voor vrouwen met kwetsbare zwangerschap

 Op 29 oktober gaven we de kick-off voor de start van een geïntegreerd prenataal zorgpad voor de regio Leuven-Tienen-Diest. Hiervoor versterken we de samenwerking tussen vroedvrouwen, huisartsen en gynaecologen en maken we duidelijke taakafspraken. Vanaf nu zullen alle zwangere vrouwen in onze regio dezelfde kwalitatieve zorg krijgen, altijd met respect voor hun eigen keuzes. Er komt één gezamenlijke informatiefolder voor alle zwangeren, waar en bij wie ze hun traject ook starten. Lees meer informatie.

logo_de_bakermat.jpg

Lies Versaevel en Maity Van Rillaer (coördinatoren vzw De Bakermat)