Thema zorgprogramma's

Zorgprogramma’s bieden een kapstok om de taken van de verschillende gezondheids-verstrekkers te verhelderen zodat de zorg naadloos in elkaar overgaat en maximaal wordt afgestemd op de noden van de patiënt.

Doelen van de zorgprogramma's

  • verbeteren van de zorgcoördinatie

  • verhelderen van het takenpakket per discipline

  • implementatie van internationale evidence-based richtlijnen

  • het aantal ziekenhuisopnames verminderen

  • levenskwaliteit en prognose van patiënten verbeteren

  • Inbedden van de zorg in een breder chronisch zorgmodel

De implementatie van zorgprogramma's gebeurt in buurtteams, waar zorgverleners van verschillende disciplines samenwerken en afspraken maken over patiënten.

Naast deze nieuwe zorgprogramma's zijn er in onze regio al twee lopende programma's rond chronische nierinsufficiëntie en diabetes. 

inhalator.png

Chronisch longlijden

mind.png

Herstelgerichte GGZ voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening 

hartfalen.png

Chronisch hartfalen

labo.png

Snelle diagnostiek hartfalen

kaartje.png

Implementatie van zorgprogramma's vanuit 6 buurtteams

We testen de zorgprogramma's en de coördinatie van de zorg in 6 buurten van Leuven. Eerstelijnszorgverstrekkers werken er samen in buurtteams. De zorgprogramma's bieden een leidraad voor populatiemanagement, vroegdetectie, behandeling, planning van zorg, educatie en preventie. De buurtteams maken afspraken over zorgcoördinatie voor een grote groep van personen.

Lees meer over de zorgzame buurtteams.

netwerken.jpg

Lerend netwerk hartfalen

Zorgzaam Leuven neemt actief deel aan het “Vlaams Lerend Netwerk Hartfalen”. Deze verenigt de verschillende Vlaamse hartfaleninitiatieven die (mee) actief zijn in de eerstelijnszorg.

Coöperatieve lerende netwerken zijn een veelbelovende strategie voor het verbeteren van chronische zorg in Vlaanderen. Het Vlaams Lerend Netwerk Hartfalen wil de huidige zorg voor hartfalen verbeteren door onderlinge uitwisseling van expertise en de implementatie van kwaliteitsverbetering op regionaal niveau. Op basis van de opgedane ervaring wil het netwerk gerichte aanbevelingen doen op Vlaams en federaal niveau.

Lees hier de visietekst over lerend netwerk hartfalen.

2020_Ziekenhuizen_corona.jpg

Zorgtraject post-COVID

Vanuit het UZ Leuven en Zorgzaam Leuven is er een werkgroep opgestart met hulpverleners uit de eerstelijn omtrent de (uitstroom) profielen van post COVID- patiënten. Er wordt bekeken of deze uitstroom in een hersteltraject gegoten kan worden. Meer info volgt.