Thema zorgprogramma's

Zorgprogramma’s bieden een kapstok om de taken van de verschillende gezondheids-verstrekkers te verhelderen zodat de zorg naadloos in elkaar overgaat en maximaal wordt afgestemd op de noden van de patiënt.

Doelen van de zorgprogramma's

  • verbeteren van de zorgcoördinatie

  • verhelderen van het takenpakket per discipline

  • implementatie van internationale evidence-based richtlijnen

  • het aantal ziekenhuisopnames verminderen

  • levenskwaliteit en prognose van patiënten verbeteren

  • Inbedden van de zorg in een breder chronisch zorgmodel

De implementatie van zorgprogramma's gebeurt in buurtteams, waar zorgverleners van verschillende disciplines samenwerken en afspraken maken over patiënten.

Naast deze nieuwe zorgprogramma's zijn er in onze regio al twee lopende programma's rond chronische nierinsufficiëntie en diabetes. 

inhalator.png

Chronisch longlijden

mind.png

Herstelgerichte GGZ voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening 

hartfalen.png

Chronisch hartfalen

labo.png

Snelle diagnostiek hartfalen

Implementatie van zorgprogramma's vanuit 6 buurtteams

We testen de zorgprogramma's en de coördinatie van de zorg in 6 buurten van Leuven. Eerstelijnszorgverstrekkers werken er samen in buurtteams. De zorgprogramma's bieden een leidraad voor populatiemanagement, vroegdetectie, behandeling, planning van zorg, educatie en preventie. De buurtteams maken afspraken over hoe dit gecoördineerd te doen voor een grote groep van personen.

Buurtteam Kessel-Lo

Wij zijn pas gestart! Wij noemen ons voorlopig Zorgzaam Kessel-Lo. Onze naam kan nog veranderen. Binnenkort kan je hier meer lezen over ons.

Zorgzaam Leuven - Oost

Wij zijn pas gestart! Binnenkort kan je hier meer lezen over ons. Wij noemen ons voorlopig Zorgzaam Leuven-Oost. Onze naam kan nog veranderen.

Buurttea Vaart en Bruul

Wij zijn pas gestart!

Binnenkort kan je hier meer lezen over ons.

Buurtteam Heverlee

We zijn volop bezig. Eerste prioriteiten zijn goed in kaart brengen van de noden van de doelpopulaties en kijken welke acties of zorgverleners we gaan inschakelen om betere zorg te bieden voor deze personen. Daarnaast zijn de verschillende aspecten van efficiënt samenwerken eveneens cruciaal in deze fase. Verder zetten we samen onze schouders onder een zorgzame buurt Heverlee.

netwerken.jpg

Lerend netwerk hartfalen

Lees hier de visietekst over lerend netwerk hartfalen

Buurtteam Wilsele Dorp

Wij zijn een enthousiast buurtteam in een Zorgzaam Wilsele Dorp, een zorgzame buurt. Wij zijn gestart met de selectie van patiënten en wij maken afspraken over zorgprogramma's en zorgcoördinatie! Wij trachten zoveel mogelijk linken te leggen met de buurt om het buurtweefsel te versterken. Bijvoorbeeld, wij zijn ook actief in het thema 'gezondheidsbevordering'. In onze buurt zetten wij in op beweegprogramma's voor kwetsbare personen.

Buurtteam Leuven - Zuid

Wij zijn pas gestart! Binnenkort kan je hier meer lezen over ons. Wij noemen ons voorlopig Zorgzaam Leuven-Zuid. Onze naam kan nog veranderen.

2020_Ziekenhuizen_corona.jpg

Zorgtraject post-COVID

Vanuit het UZ Leuven en Zorgzaam Leuven is er een werkgroep opgestart met hulpverleners uit de eerstelijn omtrent de (uitstroom) profielen van post COVID- patiënten. Er wordt bekeken of deze uitstroom in een hersteltraject gegoten kan worden. Meer info volgt. 

© 2019 by Marie Van de Putte - Zorgzaam Leuven