Zorgzaam buurtteam De Flint

Wie zijn we? 

Hallo! Wij zijn zorgzaam buurtteam De Flint. Binnen onze praktijk willen we onze kwaliteit van zorg verbeteren voor onze COPD-patiënten. We trachten een zo groot aantal patiënten te bereiken door het includeren van gekende COPD-patiënten, aangevuld door het screenen van onze praktijkpopulatie. Dit laatste door een search van ons EMD naar personen at risk, alsook oproeping via mail, poster in onze wachtzaal, etc. 

Wat zijn onze doelen?

 • Verbetering kwaliteit van zorg voor de individuele patiënt door het opmaken van een zorgplan.

 • Het stellen van duidelijke doelstellingen door de patiënt. 

 • Verbetering multidisciplinaire samenwerking en communicatie rond onze patiënten. 

Hoe pakken we dit aan?

Hoever staan we? 

Wij zijn volop bezig met de draad weer op te pikken na Corona! De huisartsen includeren en de apotheken hebben zich geëngageerd voor 100 extra patiënten. De doelgroep COPD en hartfalen wordt uigebreid met multimorbide kwetsbare personen, met een risico bij COVID-infectie.

Wie zit er in ons projectteam? 

Huisartsen:

 • Mieke Van Decraen

 • Isabelle Wouters

 • Sandra Pollers

 • Hanne Sterckx

 • Griet Degelin

 • Johan Van Acoleyen

Apothekers:

 • Apotheek Maho

 • Apotheek Janssens - Vancluysen

 • Apotheek Apopark

Diëtist:

 • Elke Arnauts
   

Tabakoloog - verpleegkundige:

 • Laurens Schroyens