top of page

Acties zorgzaam buurtweefsel

CroppedImage636392-seo-stappenplan-01.pn

Scenarioboek Zorgzame buurt

De eerste ervaringen van speerpunt buurt Zorgzaam Wilsele-Dorp werden uitgeschreven in een praktisch scenarioboek voor de andere buurten. Klik hier voor het scenarioboek.

beautiful-blooming-branches-2253911.jpg

Zorgzaam Wilsele-Dorp

Ook hier bouwen bewoners en hulpverleners samen aan een zorgzame buurt. Momenteel zijn we bezig met een nieuw bewegingsproject waarbij iedereen welkom is om samen te wandelen en elkaar als dorpsgenoten beter te leren kennen. De bedoeling is om op een laagdrempelige manier de  buurtcohesie te versterken en tegelijk bij te dragen tot betere gezondheid. Klik hier voor meer info. 

wuifaffiche%20afb1_edited.jpg

Wuifaffiche

De LDC's hebben wuifaffiches verspreid in hun beurt. De affiche is voor iedereen die nood heeft aan sociaal contact op een veilige manier. Wanneer de affiche aan het raamt hangt, kunnen wandelaars wuiven en een babbeltje slaan met buurtbewoners op veilige afstand. De apothekers helpen mee met het verspreiden van de affiches. Je kan contact opnemen met het LDC als je affiches wil bestellen. Je kan ze hier ook downloaden.

ZZ Buurt kessello.jpg

Zorgzaam Kop van
Kessel-Lo

Samen met allerlei zorg- en welzijnsorganisaties en vrijwilligers uit de buurt willen we ervoor zorgen dat kwetsbare buurtbewoners niet door de mazen van ons welzijnsnetwerk vallen. Zo experimenteren we met een gezondheids- en welzijnsmapje, geïntegreerd breed onthaal, organiseren we netwerklunches voor zorg- en welzijnspartners en plannen we allerlei preventieve acties voor de buurtbewoners.

buurtteams.png

Zorgzame buurtteams in Leuven

Het model ‘buurtteams’ wordt ontwikkeld en getest in projectregio Zorgzaam Leuven, Eerstelijnszone Leuven. Met dit model streven we naar een geïntegreerde en populatiegerichte zorg op buurtniveau.

Het doel is om:

  • De eerstelijn te versterken en te zorgen voor eenduidige aanspreekpunten op buurtniveau, een gestructureerde eerstelijn.

  • Transmurale samenwerking tussen eerstelijn, tweede en derde lijn te verbeteren. Transmurale zorgprogramma’s dienen hierbij als ondersteuning.
     

​Bezoek hier de pagina over de buurtteams.

zorgzame thuislevering.png

Zorgzame thuislevering

Een groep Leuvense huisapothekers biedt aan kwetsbare personen een thuislevering van medicatie. Zo willen zij de zorg zo dicht mogelijk bij de mensen thuis brengen. De reden van thuislevering is uiteenlopend en kan gaan om een thuisisolatie, een kwetsbare situatie, een chronisch zieke die zich niet kan verplaatsen, … De farmaceutische zorgverlening gebeurt telefonisch of aan de voordeur van de patiënt.

Lees hier meer over de zorgzame thuisleveringen.

bottom of page