Zorgzame buurtteams

Het model ‘buurtteams’ wordt ontwikkeld en getest in projectregio Zorgzaam Leuven, Eerstelijnszone Leuven. Met dit model streven we naar een geïntegreerde en populatiegerichte zorg op buurtniveau.

Het doel is om:

 • De eerstelijn te versterken en te zorgen voor eenduidige aanspreekpunten op buurtniveau, een gestructureerde eerstelijn.

 • Transmurale samenwerking tussen eerstelijn, tweede en derde lijn verbeteren. Transmurale zorgprogramma’s dienen hierbij als ondersteuning.

De Leuvense buurtteams

In de buurtteams komen 7 domeinen samen: zorgprogramma’s, medicatie, zorgcoördinatie, gezondheidsbevordering, buurtzorg, wonen en de integrator van Zorgzaam Leuven als trekker en ondersteuner

In maart 2021 zijn 8 buurtteams actief in Zorgzaam Leuven, voor buurten waar ongeveer 45000 Leuvenaars wonen (zie aanduiding cirkels op kaart). De buurtteams richten zich specifiek op chronisch zieken en kwetsbare multimorbide personen. Een buurtteam is geen vast team, maar een netwerk van zorgverleners die samenwerken voor een populatie in de buurt en die hierover afspraken maken, op maat van deze populatie. Een buurtteam is dus geen zorgteam, want bevindt zich op niveau van de buurt en niet op niveau van de zorgvrager. Elk buurtteam is samengesteld uit gezondheidszorgverleners uit de eerstelijn. Het is de bedoeling om gefaseerd uit te breiden met ook welzijnszorgverleners.

Buurtteams op kaart.jpg

De buurtteams krijgen een zekere vorm van autonomie, maar werken wel binnen een inhoudelijk en financieel kader dat beheerd wordt door de stuurgroep ZZL. De buurtteams evolueren samen binnen één model, met voldoende vrijheidsgraden voor elk buurtteam om te experimenteren. Dit model is er op gericht dat zorgverleners meer multidisciplinair gaan samenwerken in team, populatiegericht.

Acties op niveau van het buurtteam. Het doel is organisatie en planning op maat van een populatie.

 • populatiemanagement of het in kaart brengen van kwetsbare personen, chronisch zieken, zorgmijders, …

 • afspraken over rollen, communicatie, gegevensdeling, chronische en acute zorg.

 • gezamenlijke acties op buurtniveau. Bv. informeren en sensibiliseren van de bevolking om COVID infecties te voorkomen

 

Acties op niveau van het zorgteam. Het doel is zorgcoördinatie op maat van de zorgvrager/patiënt :

 • detectie risicovolle situaties

 • zorgplanningsgesprekken en opmaak zorgplannen

 • gegevensdeling: het zorgplan, het medicatieschema, transmurale gegevensdeling 

 • verhogen zelfredzaamheid en empowerment patiënt: educatie

 • verhoogde medicatiezorgcoördinatie bij kwetsbare personen (bv. omwille van frailty, lage gezondheidsvaardigheden) of op scharniermomenten zoals voor en na een hospitalisatie of opname in een WZC.

 • vaccinatie griep en pneumokokken: actieve sensibilisatie en gericht aanschrijven van risico-doelgroepen

 • gezondheidspromotie en preventie: rookstop, gezond gewicht, …Voor zorgverleners in het buurtteam is gezondheidspromotie een belangrijke focus zowel binnen de individuele zorgverlening, als binnen de buurtteamwerking.

Financiering

ZZL biedt een financiering van €100 per geïncludeerde patiënt die volgens dit model wordt opgevolgd. Een forfait dus op jaarbasis, en geen prestatiefinanciering. Het forfait dient om de hiaten in de reguliere financiering op te vullen. De totale financiering bedraagt €110.000.

Dia%201%20-%20Zorgzame%20buurtteams_edit

De zorgzame buurtteams breiden uit!

Ben jij een huisarts, apotheker, kinesist, verpleegkundige, psycholoog, tandarts, vroedvrouw, paramedicus? En wil jij graag bijdragen aan een multidisciplinaire samenwerking afgestemd rond chronisch zieken en kwetsbare mensen in jouw buurt?

De zorgverleners in de buurtteams komen samen op tweemaandelijkse bijeenkomsten, waar ze bespreken wat de specifieke noden zijn van de mensen in de buurt. Een buurtteam kiest vaak een specifieke focus, bijvoorbeeld de zorg voor een groep mensen die aan een chronische aandoening lijden (bv. COPD, hartfalen). Aan de hand van zorgprogramma’s maken de zorgverleners afspraken over rollen en taken, communicatie, gegevensdeling, samenwerking. Kortom, de buurtteams dragen bij aan geïntegreerde zorg. Dit is de toekomst van ons zorgsysteem. Het doel van Zorgzaam Leuven is om alle eerstelijnszorgverstrekkers te betrekken in de buurtteamwerking.

 

Meer informatie? 

Wens je graag meer informatie over de buurtteamwerking in Groot-Leuven en/of wil je graag deel uitmaken van één van de zorgzame buurtteams? Laat het ons weten via onderstaand inschrijvingsformulier of stuur een mail naar zorgzaamleuven@gmail.com 

8 Zorgzame buurtteams in Groot-Leuven

Zorgzaam buurtteam Vaart en Bruul.jpg

Buurtteam Bruul-Vaart

Lees hier meer over ons en bekijk hier wie in ons buurtteam zit!

Zorgzaam buurtteam Heverlee.jpg

Buurtteam Heverlee

Wij zijn volop bezig en zetten samen onze schouders onder een zorgzame buurt Heverlee. Lees hier meer over ons en bekijk wie in ons buurtteam zit!

Wilsele Wijgmaal website.png

Buurtteam Wilsele-Putkapel - Wijgmaal

Wij zijn het buurtteam Wilsele-Putkapel-Wijgmaal. Lees hier meer over wie in ons buurtteam zit en waar we mee bezig zijn. 

23130818_126509924689663_406351733962501

Zorgzaam buurtteam Wilsele-Dorp

Wij zijn een enthousiast buurtteam in Wilsele-Dorp, een zorgzame buurt. Lees hier meer over ons en bekijk wie in ons buurtteam zit!

Zorgzaam buurtteam Leuven-Zuid.jpg

Buurtteam De Flint

Wij werken aan een eigen pagina. Wij noemen ons voorlopig buurtteam De Flint, maar dit kan nog veranderen. Lees hier meer over ons en bekijk wie in ons buurtteam zit!

terbank.png

Buurtteam Terbank

Wij werken aan een eigen pagina. Wij noemen ons voorlopig buurtteam Terbank, maar dit kan nog veranderen. Lees hier meer over wie in ons buurtteam zit!

Zorgzaam buurtteam Kessel-Lo.jpg

Buurtteam Kessel-Lo

Lees hier meer over ons en bekijk wie in ons buurtteam zit!

Zorgzaam buurtteam Leuven-Oost.jpg

Buurtteam UGP

Wij werken aan een eigen pagina. Wij noemen ons voorlopig buurtteam UGP, maar dit kan nog veranderen. Lees hier meer over wie in ons buurtteam zit!

BUURTTEAMPAGINA

Meld je aan op de buurtteampagina, enkel en alleen voor buurtteamleden. 

Lees hier alle laatste nieuwtjes over lopende acties en projecten binnen de buurtteams.