top of page

Zorgzame thuislevering door de huisapotheker

Het Vlaams Patiëntenplatform deed een bevraging bij hun leden om te achterhalen wat de noden en verwachtingen zijn van personen met een chronische aandoening op vlak van thuislevering van medicatie door de officina-apotheker.

 

Enerzijds gaf deze bevraging aan dat 59% van de patiënten, die momenteel nog geen medicatie liet thuisleveren, dit wel zou wensen indien nodig. Omwille van hun medische situatie is het namelijk niet altijd evident om zich naar de apotheek te verplaatsen.

 

Anderzijds werd het belang van enkele randvoorwaarden benadrukt om de kwaliteit van de aflevering en de farmaceutische zorg te garanderen. Over de concrete invulling van deze randvoorwaarden kan je meer lezen in

het rapport van het Vlaams Patiëntenplatform.

Daarom werd tijdens de eerste coronagolf het project ‘Zorgzame thuislevering’ opgestart door Zorgzaam Leuven en BAF om een antwoord te bieden op de grote behoefte bij kwetsbare personen om medicatie aan huis te leveren. Het doel van het project is een duurzaam model ontwikkelen voor farmaceutische zorg op afstand.

 

Met de zorgzame thuisleveringen willen de Leuvense huisapothekers de continuïteit van medicatiezorg verzekeren voor kwetsbare en chronisch zieke patiënten in de eerstelijnszone Leuven. De apothekers leveren proactief medicatie aan huis en bieden farmaceutische zorg op afstand of aan de voordeur. Zo willen ze voorkomen dat de meest kwetsbare mensen hun behandeling onderbreken omdat ze niet naar de apotheek kunnen of durven komen.

 

Ondertussen neemt al 34% van de Leuvense huisapothekers deel aan het project en maakten reeds meer dan 405 patiënten in de eerstelijnszone Leuven, gebruik van de zorgzame thuisleveringen. Zoals je kan zien in onderstaand taartdiagram, zijn de deelnemende patiënten gemiddeld 81.8 jaar oud en bevinden ze zich in een kwetsbare positie omwille van diverse gezondheidsproblemen (chronisch ziek, niet mobiel, psychische problemen, post hospitalisatie,…).

Stappenplan zorgzame thuislevering.PNG
bottom of page