Zorgzame thuislevering door de huisapotheker

Omdat apothekers de continuïteit van medicatiezorg willen garanderen voor kwetsbare en chronisch zieke mensen in eerstelijnszone Leuven.

Logo zorgzame thuislevering.PNG

Huisapothekers in Zorgzaam Leuven zetten in voor outreachende, pro-actieve en nabije zorgverlening. Het project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de ondersteuning van het Brabants Apothekers Forum (BAF).

 

 

BAF en Zorgzaam Leuven startten het project ‘zorgzame thuislevering’ op tijdens de eerste Corona golf, om een antwoord te bieden op de grote behoefte bij kwetsbare personen om medicatie aan huis te leveren. De Leuvense huisapothekers doen dit op een ‘zorgzame’ manier. Zij leveren pro-actief medicatie aan huis en bieden farmaceutische zorg op afstand of aan de voordeur. Het doel is continuïteit in medicatiezorg voor de meest kwetsbare mensen, om te voorkomen dat zij hun behandeling onderbreken omdat zij niet naar de apotheek kunnen/durven komen. De thuisleveringen zijn vaak (niet altijd) gerelateerd aan de huidige Corona crisis.  

Recent is ook een samenwerking met ‘Leuven Helpt’ opgezet zodat huisapothekers ook met het uitgebreide informele netwerk van Leuvense vrijwilligers kunnen samenwerken rond noden van kwetsbare mensen.

 

Op deze manier willen de apothekers de continuïteit in de medicatiezorg voor de kwetsbare en chronisch zieke patiënten in onze regio verzekeren. 

 

Stappenplan zorgzame thuislevering.PNG