Zorgzame thuislevering door de huisapotheker

Omdat apothekers de continuïteit van medicatiezorg willen garanderen voor kwetsbare en chronisch zieke mensen in onze regio.

Apothekers  binnen Zorgzaam Leuven engageren zich voor een zorgzame thuislevering. 

Een zorgzame thuislevering focust op farmaceutische zorg die verleent wordt aan de patiënt. Deze zorgverlening kan ter plekke bij de levering aan huis gebeuren, maar kan zeker ook telefonisch of online.

Op deze manier willen de apothekers de continuïteit in de medicatiezorg voor de kwetsbare en chronisch zieke patiënten in onze regio verzekeren.