top of page
Logo Bruul-Vaart.png

Wie zijn we?

Focus BruulVaart.png

Hallo!

Wij zijn Zorgzaam Buurtteam Bruul-Vaart. Met ons projectteam trachten wij de zorg in deze zone te optimaliseren. 

Buurtteam Bruul Vaart brengt patiënten met Hartfalen, COPD, specifieke noden en gebrekkige mondzorg in kaart. We proberen de kwetsbare groepen extra te ondersteunen met mailings (bv. rookstopfolder), infosessies (bv. mondzorg) en workshops (bv. om gezondheid en sociaal contact te bevorderen). Buurtteamleden kunnen personen toeleiden naar verschillende acties, waaronder proactieve zorgcoördinatie door de zorgcoach, maar ook naar Beweging Op Verwijzingcoach, eerstelijnspsycholoog, mondzorgcoach, ...

Lees hieronder de acties waar we samen onze handen onder zetten met het buurtteam!

Onze acties en projecten

covid afbeelding.jpg

Voor ongeveer 2 miljoen mensen in Vlaanderen is een vaccinatie tegen COVID en griep dit najaar aanbevolen.

 

Raadpleeg de website van jouw huisarts of vraag er naar bij je volgende consultatie. Je kan ook terecht bij sommige apotheken in je buurt. Deze kan je hier raadplegen.

SMILE.JPG

Mondzorgproject

Praktijk Minnepoort ondersteunt mee het Smile-project en begeleidt mensen die moeilijk bij de tandarts raken. Hiervoor hebben zij een plan opgemaakt: sensibilisering in de wachtzaal voor jaarlijks mondonderzoek, hulp aanbieden bij het vinden van een tandarts, infofiches aanbieden om patiënten meer info te geven over hun tandartsbezoek, gegevens verzamelen van patiënten die aangeven hulp nodig te hebben bij doorverwijzing naar tandarts (en zorgen voor opvolging) en patiënten doorverwijzen voor infosessies omtrent tandzorg.

rookstop.jpg

Rookstopactie

In het kader van 'Werelddag zonder Tabak' op 31 mei voerden we met ons buurtteam een rookstopactie. We gingen preventief te werk, ontwikkelde onze eigen flyers en gaven deze mee aan patiënten die tot de COPD-risicogroep behoren. Het uitgangspunt van deze actie was om risicopatiënten aan te sporen om in dialoog te gaan met hun zorgverlener over rookstop en/of COPD en vervolgens ook opvolging en/of begeleiding aan te bieden. Bekijk hier onze flyer. 

Dia1.JPG

Bewegen op Verwijzing

Bewegen op Verwijzing-coach, Wouter Buelens, organiseert groepssessies in samenwerking met ons buurtteam. 

Heb jij nood aan een duwtje in de rug om meer te bewegen? Wouter helpt je op weg! Hij besteedt aandacht aan valpreventie, duurzame beweegtips, algemeen welzijn en beweegmomenten. 


Contactgegevens:

COVID-Vaccinatie Dry Run.jpg

Test COVID-groepsvaccinatie

Zorgzaam Leuven testte 'buurtgerichte COVID-vaccinatie met pilootproject', waarbij onderzoek werd uitgevoerd naar het kwaliteitskader, de procesflow en het juridisch kader voor boostervaccinatie. Buurtteam Bruul-Vaart kreeg de opdracht om een groepsvaccinatiemoment in een buurtcentrum uit te voeren via simulatie. 19 Zorgverleners uit ons buurtteam werkten hieraan mee.

 

Lees meer op onze homepagina en/of bekijk hier het filmpje

WhatsApp Image 2022-06-01 at 3.28.08 PM.jpeg

Hapje Klapje

We organiseerden een workshop rond gezonde voeding waar we gezellig samen een lunch bereidden met mensen die nood hebben aan contact in de buurt en zelf niet zo makkelijk stappen ondernemen tot sociale interactie.

 

Een heel gezellige en leerzame middag was het resultaat!

Anker covid bruul-vaart
bottom of page