top of page
Logo Bruul-Vaart.png

Wie zijn we?

Hallo!
Wij zijn zorgzaam buurtteam Bruul-Vaart. Met ons projectteam trachten wij de zorg in deze zone te optimaliseren. 
Bekijk onderaan deze pagina wie in ons buurtteam zit. 

Zorgzaam buurtteam Vaart en Bruul.jpg

Onze doelen

 • 200 patiënten includeren in zone Bruul-Vaart

 • Opsporen COPD, hartfalen en mondzorgpatiënten in gemeenschappelijke populatie

 • Therapietrouw gebruik juiste medicatie

 • Rookstop

 • Conditionele verbetering

 • Ziekte-inzicht: zelfmanagement van de patiënten bevorderen

 

Om onze doelen te bereiken, hanteren we volgende aanpak:

 1. Opsporen van de risicopatiënten d.m.v. populatiemanagement (in kaart brengen door huisartsen/ apotheek/kiné/verpleegkundigen).

 2. Includeren van patiënten in zorgplan door huisarts

 3. Organiseren van groepssessies

 4. Evaluatie en bijsturen door huisartsen en Zorgzaam Leuven

 

Onze aanpak

Onze acties en projecten

covid afbeelding.jpg

Je kan je laten vaccineren tegen COVID bij één van onderstaande zorgverleners in het werkingsgebied van het Zorgzaam Buurtteam Bruul-Vaart (de lijst met aanbieders wordt de komende weken nog verder aangevuld).

 • Huisartsen Tweewaters

  • Tel.: 016 310 310​

 • Huisartsen CURA

  • Tel.: 016 20 06 08

SMILE.JPG

Mondzorgproject

Praktijk Minnepoort ondersteunt mee het Smile-project en begeleidt mensen die moeilijk bij de tandarts raken. Hiervoor hebben zij een plan opgemaakt: sensibilisering in de wachtzaal voor jaarlijks mondonderzoek, hulp aanbieden bij het vinden van een tandarts, infofiches aanbieden om patiënten meer info te geven over hun tandartsbezoek, gegevens verzamelen van patiënten die aangeven hulp nodig te hebben bij doorverwijzing naar tandarts (en zorgen voor opvolging) en patiënten doorverwijzen voor infosessies omtrent tandzorg.

rookstop.jpg

Rookstopactie

In het kader van 'Werelddag zonder Tabak' op 31 mei voerden we met ons buurtteam een rookstopactie. We gingen preventief te werk, ontwikkelde onze eigen flyers en gaven deze mee aan patiënten die tot de COPD-risicogroep behoren. Het uitgangspunt van deze actie was om risicopatiënten aan te sporen om in dialoog te gaan met hun zorgverlener over rookstop en/of COPD en vervolgens ook opvolging en/of begeleiding aan te bieden. Bekijk hier onze flyer. 

griepprik-1200px.jpg

Griepvaccinatie

Griepvaccinatie is ook dit jaar extra belangrijk om onszelf en anderen te beschermen tegen de griep. De huisartsenpraktijken van buurtteam Bruul-Vaart schreven hun risicopatiënten aan en nodigden hen uit voor de griepvaccinatie van 2021.

COVID-Vaccinatie Dry Run.jpg

Test COVID-groepsvaccinatie

Zorgzaam Leuven testte 'buurtgerichte COVID-vaccinatie met pilootproject', waarbij onderzoek werd uitgevoerd naar het kwaliteitskader, de procesflow en het juridisch kader voor boostervaccinatie. Buurtteam Bruul-Vaart kreeg de opdracht om een groepsvaccinatiemoment in een buurtcentrum uit te voeren via simulatie. 19 Zorgverleners uit ons buurtteam werkten hieraan mee.

 

Lees meer op onze homepagina en/of bekijk hier het filmpje

Anker covid bruul-vaart

Het buurtteam

bottom of page