top of page
zorgzame buurten klein.png

Zorgzame Teams

Zorgzaam Leuven ontwikkelde een uniek model 'Zorgzame Buurtteams' om de samenwerking tussen zorgprofessionals over de lijnen heen mogelijk te maken.

 

Buurtteams werken aan geïntegreerde en populatiegerichte zorg op buurtniveau.

 

Het doel is om:

 • De samenwerking in de eerstelijn te versterken en te zorgen voor eenduidige

       aanspreekpunten op buurtniveau, een gestructureerde eerstelijn.

 • Transmurale samenwerking tussen eerstelijn, tweede en derde lijn verbeteren.
  Transmurale zorgprogramma’s dienen hierbij als ondersteuning.

De buurtteams doen acties binnen 7 domeinen:

 1. zorgprogramma’s

 2. medicatie

 3. zorgcoördinatie

 4. gezondheidsbevordering

 5. buurtzorg

 6. wonen

 7. populatiemanagement

Ze doen dit voor de doelgroep chronisch zieken en kwetsbare personen.

 

Een buurtteam is geen vast team, maar een open netwerk van buurtgerichte

zorgverleners die samenwerken voor een populatie in de buurt en die hierover

afspraken maken, op maat van deze populatie. 

Een buurtteam is dus geen zorgteam, want bevindt zich op niveau van de buurt

en niet op niveau van de zorgvrager. 

 

De Buurtteams zijn ontstaan in Leuven. Wegens de grote vraag, breiden we onze regio uit naar Arrondissement Leuven, het Oostelijk deel van Vlaams-Brabant. Er zijn huidig 9 buurtteams en 3 opstartende buurtnetwerken, die elk instaan

voor een buurt van ongeveer 10.000 inwoners (op het kaartje zie je de buurtteams van Leuven). 

 

De buurtteams werken binnen een inhoudelijk en financieel kader dat beheerd wordt door Zorgzaam Leuven.
Samen vormen zij een lerend netwerk, waar maximaal wordt ingezet om experimenteren en leren. 

Buurtteams op kaart 06 12 2023.png
Logo Bruul-Vaart.png

Lees hier meer over het Zorgzaam Buurtteam Bruul-Vaart.

Logo Heverlee.png

Lees hier meer over ons het Zorgzaam Buurtteam Heverlee.

Logo Terbank.png

Lees hier meer over het Zorgzaam Buurtteam Terbank.

Logo Wilsele dorp.png

 Lees hier meer over het Zorgzaam Buurtteam Wilsele-Dorp.

Logo Vesalius.png

Lees hier meer over het Zorgzaam Buurtteam Vesalius.

Logo Buurtteam Bierbeek.png

Lees hier meer over het Zorgzaam Buurtteam Bierbeek.

Logo Kessel-Lo.png

Lees hier meer over ons het Zorgzaam Buurtteam Kessel-Lo.

Logo Wilsele-Putkapel en Wijgmaal.png

Lees hier meer over het Zorgzaam Buurtteam Wilsele-Putkapel en Wijgmaal.

Zelf deelnemen aan een Zorgzaam Buurtteam?

Ben jij een huisarts, apotheker, kinesist, verpleegkundige, psycholoog, tandarts, vroedvrouw, paramedicus? En wil jij graag bijdragen aan een multidisciplinaire samenwerking afgestemd rond chronisch zieken en kwetsbare mensen in jouw buurt?

De zorgverleners in de buurtteams komen samen op tweemaandelijkse bijeenkomsten, waar ze bespreken wat de specifieke noden zijn van de mensen in de buurt. Een buurtteam kiest vaak een specifieke focus, bijvoorbeeld de zorg voor een groep mensen die aan een chronische aandoening lijden (bv. COPD, hartfalen). Aan de hand van programma’s maken de zorgverleners afspraken over rollen en taken, communicatie, gegevensdeling, samenwerking. Kortom, de buurtteams dragen bij aan geïntegreerde zorg. Dit is de toekomst van ons zorgsysteem. Het doel van Zorgzaam Leuven is om zoveel mogelijk eerstelijnszorgverstrekkers te betrekken in de buurtteamwerking.

 

Meer informatie? 

Wens je graag meer informatie over de buurtteamwerking en/of wil je graag deel uitmaken van één van de zorgzame buurtteams? Laat het ons weten via onderstaand inschrijvingsformulier of stuur een mail naar info@zorgzaamleuven.be

bottom of page