© 2019 by Marie Van de Putte - Zorgzaam Leuven

Coronavirus: informatie voor zorgverleners

Belangrijke info

Eerstelijnszone Leuven, Zorgzaam Leuven, Stad Leuven en de ziekenhuizen bundelen alle krachten om samen het virus te bestrijden. 

De samenwerking gebeurt op het niveau van eerstelijnszone Leuven, dit is regio Groot-Leuven. Gelijktijdig wordt voor een breder gebied een schakelzorgplan uitgewerkt waarbij de artsen, ziekenhuizen, lokale besturen, buurtzorgverleners een rol opnemen om personen in het thuismilieu te verzorgen en om personen op te vangen die noodgedwongen (te) vroeg ontslagen worden uit het ziekenhuis.

Heeft uw patiënt hulp nodig? 

Zorgverleners of professionals kunnen melden dat een persoon hulp nodig heeft via Leuven helpt. Alle noden kunnen daar gemeld worden, ook noden rond zorg.

SAMEN MET JE ZORGTEAM BESMETTINGEN VOORKOMEN

Klik hier om het onderstaand formulier te downloaden!

Dit zorgformulier is bedoeld voor uw patiënten.

Zorgformulier (1).PNG

Voor de apothekers

Geestelijke gezondheidszorg

Vanaf 18 maart 2020 zijn volgende maatregelen van kracht.
1.   Tijdelijke sluiting van (de dienst voor) daghospitalisatie voor 65-plussers (PAAZ en PZ)

2. Richtlijnen voor mobiele teams 2A en 2B en mobiele teams in de geestelijke gezondheidszorg

Lees meer

Nood aan vertalingen? 
De maatregelen en preventietips zijn momenteel reeds vertaald in enkele talen.

Al deze vertalingen zijn gebundeld op de 'Bijt in je vrije tijd' website. Onderaan deze website heb je een link naar een google drive waar al onze vertalingen op gebundeld zijn.

Hoe blijf je als sociaal werker en hulpverlener mensen in een kwetsbare positie bereiken?

Hoe pas je je werking aan in tijden van corona? Op de website van SAM bundelen we voor jou inspirerende initiatieven en nuttige informatiebronnen.