top of page

Coronavirus: informatie voor zorgverleners

Belangrijke info

Eerstelijnszone Leuven, Zorgzaam Leuven, Stad Leuven en de ziekenhuizen bundelen alle krachten om samen het virus te bestrijden. 

De samenwerking gebeurt op het niveau van eerstelijnszone Leuven, dit is regio Groot-Leuven. Gelijktijdig wordt voor een breder gebied een schakelzorgplan uitgewerkt waarbij de artsen, ziekenhuizen, lokale besturen, buurtzorgverleners een rol opnemen om personen in het thuismilieu te verzorgen en om personen op te vangen die noodgedwongen (te) vroeg ontslagen worden uit het ziekenhuis.

Heeft uw patiënt hulp nodig? 

Zorgverleners of professionals kunnen melden dat een persoon hulp nodig heeft via Leuven helpt. Alle noden kunnen daar gemeld worden, ook noden rond zorg.

Schakelzorgcentrum: samenwerking tussen Zorgzaam Leuven, ziekenhuizen en drie eerstelijnszones (Leuven, Leuven Noord en Leuven Zuid)

Het schakelzorgcentrum (SZC) in Pellenberg is geopend vanaf 20 april 2020. Zorgzaam Leuven organiseert het overleg tussen het SZC en de ziekenhuizen, stemt af met hun over het ontslagbeleid. Het overleg met de eerstelijn gebeurt gefaseerd met een aantal personen uit de zorgraden van de drie eerstelijnszones. De onderzoekinstellingen leveren een bijdrage dankzij actieonderzoek waarbij ze van heel nabij de innovatieve acties opvolgen en bijsturen indien nodig. 

                            !! VERPLEEGKUNDIGEN GEZOCHT!! 

Om het team in Pellenberg te versterken en zorg te verlenen aan COVID-19 patiënten. Een leidinggevende voor het team: liefst een verpleegkundige, maar mits relevante ervaring in de sector komen ook andere profielen in aanmerking. 

Samen met je zorgteam besmettingen voorkomen

Klik hier om het onderstaand formulier te downloaden!

Dit zorgformulier is bedoeld voor uw patiënten.

Zorgformulier (1).PNG
Zorgfomulier (2).PNG

Voor de apothekers

Geestelijke gezondheidszorg

Vanaf 18 maart 2020 zijn volgende maatregelen van kracht.
1.   Tijdelijke sluiting van (de dienst voor) daghospitalisatie voor 65-plussers (PAAZ en PZ)

2. Richtlijnen voor mobiele teams 2A en 2B en mobiele teams in de geestelijke gezondheidszorg

Lees meer

Continuering werking mobiele teams/residentiële setting - wegwijzers bij psychiatrische problematiek in Corona-tijd 

De werking van de mobiele teams en de residentiële settings binnen deelregio Leuven tijdens deze Corona-periode wordt gecontinueerd. Algemeen kan men dus stellen dat aanmeldingen mogelijk blijven en patiënten nog steeds worden opgevolgd: waar mogelijk gebeurt dit via telefoon/beeldbellen en indien nodig face-to-face. Opdat de GGZ-actoren hun verantwoordelijkheid in het zorglandschap kunnen blijven opnemen, hopen zij ook te kunnen blijven beroep doen op hun partners om uitstroom uit het ziekenhuis mogelijk te houden en blokkages te voorkomen.

Lees meer 

Hoe blijf je als sociaal werker en hulpverlener mensen in een kwetsbare positie bereiken?

Hoe pas je je werking aan in tijden van corona? Op de website van SAM bundelen we voor jou inspirerende initiatieven en nuttige informatiebronnen.

Nood aan vertalingen? 
De maatregelen en preventietips zijn momenteel reeds vertaald in enkele talen.

Al deze vertalingen zijn gebundeld op de 'Bijt in je vrije tijd' website. Onderaan deze website heb je een link naar een google drive waar al onze vertalingen op gebundeld zijn.

bottom of page