top of page

Medicatie reconciliatie
Een medicatiebegeleiding na ziekenhuisontslag door de huisapotheker

Wist je dat...

 • 5,6% van de acute ziekenhuisopnames te wijten zijn aan medicatie?

 • 20% van de heropnames in het ziekenhuis te wijten zijn aan medicatieproblemen, waarvan minstens de helft vermijdbaar?

Een goede communicatie en samenwerking tussen eerste en tweede lijn (ziekenhuis) is cruciaal voor een optimaal transmuraal medicatiebeleid.

Idealiter kan alle informatie omtrent geneesmiddelen gedeeld worden tussen zorgverleners onderling via digitale platformen.

apotheker.jpg

Maar deze systemen zijn vandaag nog onvoldoende ontwikkeld of geïntegreerd, waardoor het papieren medicatieschema erg belangrijk blijft!

 

Bovenstaande cijfers tonen aan dat het transmurale medicatiebeleid beter moet, en hierin is een cruciale rol weggelegd voor de huisapotheker! 

"De enveloppe-actie"

De enveloppe-actie in een notendop
De enveloppe-actie is een pilootproject door BAF, KOVAG, VAN in samenwerking met Zorgzaam Leuven en KU Leuven binnen het thema 'transmurale zorg'. De studie loopt binnen afdelingen in meerdere ziekenhuizen binnen Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. De deelnemende ziekenhuizen in Vlaams-Brabant zijn: UZ Leuven, RZ Tienen, AZ Diest en Inkendaal. Daarnaast zijn er sinds kort ook psychiatrische ziekenhuizen opgestart met de enveloppe-actie. De deelnemende psychiatrische ziekenhuizen in Vlaams-Brabant zijn: Alexianen Tienen, UPC Kortenberg, Sint-Kamillus Bierbeek en Sint-Annendael Diest.
De enveloppe is een tool om de informatieoverdracht vanuit het ziekenhuis naar de openbare apotheek te faciliteren, omdat de apotheker deze informatie nodig heeft vooraleer hij een ontslagbegeleiding kan uitvoeren.
De enveloppe bevat: 
 • Medicatieschema vanuit ziekenhuis
 • Medicatievoorschriften bij ontslag (indien deze niet elektronisch zijn)
 • Registratieformulier (apotheker vult dit in na de medicatie reconciliatie)
De enveloppe-actie heeft 3 doelen:
 1. De gegevensoverdracht bij ziekenhuisontslag naar de openbare apotheek verbeteren: het medicatieschema en de medicatie-voorschriften.
 2. In kaart brengen in welke mate de patiënt zijn rol opneemt in de gegevensoverdracht. We gaan na hoeveel enveloppen door de apotheker ontvangen werden.
 3. De medicatiebegeleiding in de apotheek in kaart brengen. Welke zorg verlenen apothekers? Welke problemen merken zij op en hoe lossen zij deze op? 
Hoe gaat de enveloppe-actie in zijn werk?
 1. Wanneer de patiënt ontslagen wordt in het ziekenhuis, voert de verpleegkundige een ontslaggesprek met de patiënt.
 2. De verpleegkundige geeft de enveloppe (zie hiernaast) af aan de patiënt. De enveloppe bevat: medicatieschema en eventueel medicatievoorschriften bij ontslag.
 3. De verpleegkunde vertelt aan de patiënt dat hij/zij deze enveloppe naar zijn/haar huisapotheker moet brengen, omdat de apotheker deze informatie nodig heeft om hem/haar optimaal te kunnen begeleiden omtrent zijn/haar medicatie.
 4. De patiënt brengt de enveloppe naar zijn/haar huisapotheker.
 5. De apotheker ontvangt de enveloppe, en scant de CNK-code in op een voorschrift met een terugbetaald geneesmiddel, of maakt een pseudo-voorschrift aan. De apotheker heeft nu de nodige informatie om een medicatie reconciliatie uit te voeren bij de patiënt.
 6. De apotheker vult het online registratieformulier in.
de enveloppe 2022.png
Maar wat als de patiënt geen enveloppe heeft na ontslag?
Ondanks het grote aantal deelnemende ziekenhuizen, zullen er nog steeds patiënten in de apotheek komen na ontslag zonder enveloppen. Natuurlijk voeren we als apotheker ook bij deze patiënten een medicatie begeleiding uit. Daarom hebben we een extra CNK-code ontwikkeld die je als apotheker kan gebruiken na een ontslagbegeleiding zonder enveloppen.

We willen als apotheker onze patiënten zo goed mogelijk begeleiden in de overgang van ziekenhuis naar thuissetting. Een medicatie reconciliatie na ontslag neemt heel wat tijd in beslag. Door deze dienstverlening in kaart te brengen streven wij naar een extra vergoeding voor apothekers.

Op de afbeelding hieronder zien jullie een overzicht:
contactmoment1.png

"Voorgezetten farmaceutische ontslagbegeleiding"

Aanvullend op de actie medicatie-reconciliatie is er nu ook een nieuwe actie: “Voortgezette farmaceutische ontslagbegeleiding door de officina-apotheker”. De bedoeling is hier dat er een follow-up gesprek plaatsvindt 5 tot 14 dagen na het ziekenhuisontslag. Dat gesprek kan fysiek of telefonisch plaatsvinden met de huisapotheker. Het doel hierbij is om continuïteit van medicatiebeleid in de thuissetting te bevorderen. Ook kan het belangrijk zijn om de mantelzorger(s) van de patiënt hierbij te betrekken. Deze actie heeft als doelgroep patiënten waarvan jij als huisapotheker voelt dat er verdere follow-up nodig is, of wanneer het ziekenhuis/arts aangeeft dat er nood is aan follow-up.
Het registreren van deze actie gebeurt via het registratieformulier dat je bekomt door onderstaande QR-code te scannen:
registreren_farmaceutische_ontslagbegeleiding-contactmoment2.jpg

© Copyright Zorgzaam Leuven. Dit werk bevat auteursrechtelijke bescherming. Het document mag niet worden verveelvoudigd, noch gereproduceerd of aangepast, noch overgenomen worden zonder voorafgaandelijk akkoord van Zorgzaam Leuven.
Indien verwezen wordt naar dit werk, dient u de bron met logo ‘Zorgzaam Leuven’ correct te vermelden. U kan met ons contact opnemen via zorgzaamleuven@gmail.com .

bottom of page