Medicatie reconciliatie
Een medicatiebegeleiding na ziekenhuisontslag door de huisapotheker

Wist je dat...

 •  5,6% van de acute ziekenhuisopnames te wijten zijn aan medicatie?

 • 20% van de heropnames in het ziekenhuis te wijten zijn aan medicatieproblemen, waarvan minstens de helft vermijdbaar? 

Een goede communicatie en samenwerking tussen eerste en tweede lijn (ziekenhuis) is cruciaal voor een optimaal transmuraal medicatiebeleid.

Idealiter kan alle informatie omtrent geneesmiddelen gedeeld worden tussen zorgverleners onderling via digitale platformen.

apotheker.jpg

Maar deze systemen zijn vandaag nog onvoldoende ontwikkeld of geïntegreerd, waardoor het papieren medicatieschema erg belangrijk blijft!

 

Bovenstaande cijfers tonen aan dat het transmurale medicatiebeleid beter moet, en hierin is een cruciale rol weggelegd voor de huisapotheker! 

"De enveloppe-actie"

De enveloppe-actie in een notendop
De enveloppe-actie is een pilootproject door BAF, KOVAG, VAN in samenwerking met Zorgzaam Leuven en KU Leuven binnen het thema 'transmurale zorg'. De studie loopt binnen afdelingen in zeven ziekenhuizen binnen Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. De deelnemende ziekenhuizen in Vlaams-Brabant zijn: UZ Leuven, Heilig Hart Leuven en RZ Tienen.
De enveloppe is een tool om de informatieoverdracht vanuit het ziekenhuis naar de openbare apotheek te faciliteren, omdat de apotheker deze informatie nodig heeft vooraleer hij een ontslagbegeleiding kan uitvoeren.
De enveloppe bevat: 
 • Medicatieschema vanuit ziekenhuis
 • Medicatievoorschriften bij ontslag
 • Registratieformulier (apotheker vult dit in na de medicatie reconciliatie)
De enveloppe-actie heeft 3 doelen:
 1. De gegevensoverdracht bij ziekenhuisontslag naar de openbare apotheek verbeteren: het medicatieschema en de medicatie-voorschriften.
 2. In kaart brengen in welke mate de patiënt zijn rol opneemt in de gegevensoverdracht. We gaan na hoeveel enveloppen door de apotheker ontvangen werden.
 3. De medicatiebegeleiding in de apotheek in kaart brengen. Welke zorg verlenen apothekers? Welke problemen merken zij op en hoe lossen zij deze op? 
Enveloppe-actie: verschillende fasen:
 1. Enveloppe-actie - Fase één: voorjaar 2019 t.e.m. december 2019 (klik hier om de resultaten van fase 1 te bekijken)
 2. Enveloppe-actie - Fase twee: januari 2020 t.e.m. april 2021 (klik hier om de resultaten van fase 2 te bekijken)
 3. Enveloppe-actie - Fase drie: Mei 2021 t.e.m. heden - "Going digital!" (klik hier om de resultaten van fase 3 te bekijken)
Hoe gaat de enveloppe-actie in zijn werk?
 1. Wanneer de patiënt ontslagen wordt in het ziekenhuis, voert de verpleegkundige een ontslaggesprek met de patiënt.
 2. De verpleegkundige geeft de enveloppe (zie hiernaast) af aan de patiënt. De enveloppe bevat: medicatieschema en medicatievoorschriften bij ontslag.
 3. De verpleegkunde vertelt aan de patiënt dat hij/zij deze enveloppe naar zijn/haar huisapotheker moet brengen, omdat de apotheker deze informatie nodig heeft om hem/haar optimaal te kunnen begeleiden omtrent zijn/haar medicatie.
 4. De patiënt brengt de enveloppe naar zijn/haar huisapotheker.
 5. De apotheker ontvangt de enveloppe, en scant de CNK-code in op een voorschrift met een terugbetaald geneesmiddel, of maakt een pseudo-voorschrift aan. De apotheker heeft nu de nodige informatie om een medicatie reconciliatie uit te voeren bij de patiënt.
 6. De apotheker vult het registratieformulier in, en stuurt dit terug op naar BAF in de voorgefrankeerde enveloppe.
de enveloppe 2022.png

© Copyright Zorgzaam Leuven. Dit werk bevat auteursrechtelijke bescherming. Het document mag niet worden verveelvoudigd, noch gereproduceerd of aangepast, noch overgenomen worden zonder voorafgaandelijk akkoord van Zorgzaam Leuven.
Indien verwezen wordt naar dit werk, dient u de bron met logo ‘Zorgzaam Leuven’ correct te vermelden. U kan met ons contact opnemen via zorgzaamleuven@gmail.com .