Thema verzorgd wonen

Senioren Lachen

Het doel is om mensen zo lang mogelijk te laten wonen in hun vertrouwde woonomgeving, op een veilige manier, met een gecoördineerd aanbod van zorg en ondersteuning. 

Al te vaak blijven kwetsbare personen te lang zonder aangepaste zorgomgeving en omkadering thuis tot de situatie onhoudbaar wordt. Hierdoor belanden ze vaak op een spoedgevallendienst, leidt dit tot een ziekenhuisopname, of is er een vroegtijdige opname in een woonzorgcentrum.

 

De werkgroep woonvormen werkt een aanbod uit van veilige woonomgevingen voor kwetsbare personen.

We zetten in op coördinatie van zorg thuis, in woonzorgcentra, tijdelijke woonvormen en andere opvang.

Acties en projecten

Website OOTT foto.jpg

Project OOTT

Oriënterend kortverblijf

Het project OOTT helpt je met een tijdelijke opvang en met de organisatie van je thuiszorg na een crisissituatie of na ontslag uit het ziekenhuis. Tijdens je verblijf bekijken we samen welke problemen je thuis ondervindt en welke oplossingen er bestaan. Zo kan je goed voorbereid naar huis gaan. Voor meer info neem een kijkje op onze website

myriam.jpg

Myriam Polfliet

fysiotherapie Session

Een Leuvens hertselverblijf

Herstellen dicht bij de thuisomgeving

We onderzoeken de haalbaarheid en doelgroepen voor een herstelverblijf. Momenteel zijn we in onderhandeling met de Vlaamse overheid om het kader hiervoor mogelijk te maken.

Gijs.jpg

dr. Gijs Van Pottelbergh

pellenberg.png

Schakelzorgcentrum Pellenberg

Samenwerking tussen Zorgzaam Leuven, ziekenhuizen en drie eerstelijnszones

Het schakelzorgcentrum (SZC) in Pellenberg is geopend vanaf 20 april 2020. Zorgzaam Leuven organiseert het overleg tussen het SZC en de ziekenhuizen, stemt af met hun over het ontslagbeleid. Het overleg met de eerstelijn (Leuven, Noord en Zuid) gebeurt gefaseerd met een aantal personen uit de zorgraden van de drie eerstelijnszones. De onderzoekinstellingen leveren een bijdrage dankzij actieonderzoek waarbij ze van heel nabij de innovatieve acties opvolgen en bijsturen indien nodig.

scz team pion.jpeg

Team van zorgverleners