© 2019 by Marie Van de Putte - Zorgzaam Leuven

Thema verzorgd wonen

Het doel is om mensen zo lang mogelijk te laten wonen in hun vertrouwde woonomgeving, op een veilige manier, met een gecoördineerd aanbod van zorg en ondersteuning. 

Al te vaak blijven kwetsbare personen te lang zonder aangepaste zorgomgeving en omkadering thuis tot de situatie onhoudbaar wordt. Hierdoor belanden ze vaak op een spoedgevallendienst, leidt dit tot een ziekenhuisopname, of is er een vroegtijdige opname in een woonzorgcentrum.

 

De werkgroep woonvormen werkt een aanbod uit van veilige woonomgevingen voor kwetsbare personen.

We zetten in op coördinatie van zorg thuis, in woonzorgcentra, tijdelijke woonvormen en andere opvang.

Project OOTT

Oriënterend kortverblijf

Het project OOTT helpt je met een tijdelijke opvang en met de organisatie van je thuiszorg na een crisissituatie of na ontslag uit het ziekenhuis. Tijdens je verblijf bekijken we samen welke problemen je thuis ondervindt en welke oplossingen er bestaan. Zo kan je goed voorbereid naar huis gaan. Voor meer info neem een kijkje op onze website

Myriam Polfliet

Een Leuvens hertselverblijf

Herstellen dicht bij de thuisomgeving

We onderzoeken de haalbaarheid en doelgroepen voor een herstelverblijf. Momenteel zijn we in onderhandeling met de Vlaamse overheid om het kader hiervoor mogelijk te maken.

dr. Gijs Van Pottelbergh