top of page

Zorgprogramma herstelgerichte GGZ voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening 

Zorgprogramma nieuw.png

De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg zorgt ervoor dat personen met complexe psychische noden steeds vaker opgevangen worden in het ambulante en reguliere zorgcircuit. Niettemin leiden schaarste en wachtlijsten, onduidelijkheden in het zorgaanbod, onvoldoende afstemming tussen partners enz. ertoe dat personen niet altijd de voor hen meest gepaste hulp krijgen.

 

Een project in partnership tussen Zorgzaam Leuven en het GGZ-netwerk Diletti wil voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en noden op verschillende levensdomeinen de zorgcontinuïteit en afstemming tussen de verschillende actoren verbeteren en dit vanuit een holistische, herstelgerichte zorgbenadering. De deelnemende partners willen dit bereiken middels een zorgsamenwerking met een vlotte aanmelding en doorstroming naar het meest gepaste zorgaanbod en duidelijke shared care afspraken tussen alle actoren, d.i. de betrokken hulpverleners, de zorgvrager en zijn context.

Doelstellingen

 • Creëren van een gezamenlijk model van aanmelden en een gemeenschappelijk aanmeldingsformulier voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening overheen mobiel team, beschut wonen, activering, CGG, eerstelijn. De mogelijke noden en doelen op verschillende levensdomeinen worden hierbij voldoende breed ingeschat.

 • Activatie van de nodige actoren bij aanvang, waar ook de aanmelding gebeurt, in functie van de eerste generalistische inschatting. De zorgvrager dient hierdoor zijn zorgvraag niet telkens opnieuw te herhalen om geschikte hulp te vinden.

 • De complexiteit wordt ingeschat volgens afgesproken criteria.

 • Er wordt gezocht naar een transparante structuur die de nieuwe toeleidingsflow naar gepaste GGZ kan faciliteren volgens het principe van getrapte zorg. 

 • Hierbij kan bijv. gebruik worden gemaakt van volgende interventies:

  • Screening/diagnostiek

  • Advies/coaching/vorming

  • Psycho-educatie

  • Begeleiding thuis of in een wooncontext

  • Activering

  • Flankerende aanwezigheid: maximale ondersteuning eerstelijn/welzijn zonder over nemen

  • Zorgoverleg => Zorgcoördinatie => casemanagement

  • Uitbreiding netwerking

  • "Waakvlamfunctie"

 • Er vindt bij aanvang afstemming en overleg tussen betrokken hulpverleners, ​​​de zorgvrager en zijn context waarbij er afspraken worden gemaakt over rollen, taken, verwachtingen, communicatie… Een shared care protocol wordt hierbij uitgewerkt. Elke zorgactor wordt zo mogelijk erkend in zijn core-expertise.

 • Er wordt vervolgens mét de zorgvrager en zijn netwerk (formeel en informeel) een gedeeld herstelgericht coördinatieplan (behandelplan) opgesteld waar de doelen, sterktes en waarden van de persoon in kwestie de zorg door verschillende partners richting geeft.

 • Er is een monitoring van de kwaliteit van zorg via indicatoren.

Fase waarin het project zich nu bevindt

In het voorjaar van 2022 werd een model omtrent shared care uitgewerkt die in het najaar 2022 geoperationaliseerd zal worden met de betrokken partners.

Overzicht van acties

 

Contactgegevens bij vragen en opmerkingen

Evelyne Vereecke

 

Meer info omtrent het project vind je eveneens terug op de website van Diletti

bottom of page