top of page

Informatie voor inwoners van Leuven

Zorgzaam Leuven wil inzetten op een betere kwaliteit van zorg zoals de patiënt die ervaart. Daarom is vertrokken vanuit een behoefte-analyse bij Leuvenaars: hoe kan de zorg het beste worden afgestemd op de noden van de burgers? Hoe zetten we de patiënt centraal? Hoe organiseren we de samenwerking tussen de Leuvense zorgverleners? 

 

De antwoorden op de vragen zijn omgezet in een actieplan waar veel aandacht gaat naar empowerment van de patiënt, ondersteuning van de mantelzorg, preventie, overleg en coördinatie, intra- en transmurale zorgcontinuïteit, ervaring van patiëntenorganisaties en het geïntegreerd patiëntendossier.

 

Enkele voorbeelden van projecten:

  • Gezonde levensstijl

  • Leuven op medicatieschema

  • Zorgzame buurten waar burgers zorg en aandacht hebben voor mekaar

  • Ondersteuning van de mantelzorger

  • Zorgprogramma's voor diabetes, nierlijden, longlijden, hartfalen (klik hier voor meer informatie over onze zorgplannen)

  • Veilig wonen en tijdelijke opvang voor chronisch zieken, revalidatie

  • Beter afgestemde thuiszorg

  • Het gedeeld patiëntendossier

  • Vroegtijdige zorgplanning

Lees meer over de projecten op de pagina Onze acties.

Zorgverleners met het Zorgzaam Leuven label

 

Meer dan 350 zorgverleners in Groot-Leuven hebben het Zorgzaam Leuven label ontvangen. Zij zetten zich dagelijks in om mee te werken aan kwaliteitsvolle zorg.

 

Wil je graag weten welke zorgverleners in jouw buurt deelnemen aan een Zorgzaam Buurtteam en het Zorgzaam Leuven label hebben ontvangen? Check dan de pagina 'Zorgzaam label'.

ZZL STICKER EN KAART 2023 - US formaat DEF (zonder markeringen).jpg
bottom of page