Informatie voor inwoners van Leuven

Persoon centraal

Laten we eerst even luisteren naar de Leuvenaars, naar wat zij belangrijk vinden voor hun zorg en welzijn.

Zorgzaam Leuven gaat over de organisatie van de chronische zorg. Het aantal chronisch zieke patiënten zal in de toekomst sterk toenemen. Zo sterk zelfs dat het huidige zorgmodel niet meer volstaat om de noden en behoeften op te vangen.

 

Zorgzaam Leuven wil inzetten op een betere kwaliteit van zorg zoals de patiënt die ervaart. Daarom is vertrokken vanuit een behoefte-analyse bij Leuvenaars: hoe kan de zorg het beste worden afgestemd op de noden van de burgers? Hoe zetten we de patiënt centraal? Hoe organiseren we de samenwerking tussen de Leuvense zorgverleners?  De antwoorden op de vragen zijn omgezet in een actieplan waar veel aandacht gaat naar empowerment van de patiënt, ondersteuning van de mantelzorg, preventie, overleg en coördinatie, intra- en transmurale zorgcontinuïteit, ervaring van patiëntenorganisaties en het geïntegreerd patiëntendossier.

 

Enkele voorbeelden van projecten

  • Gezonde levensstijl

  • Leuven op medicatieschema

  • Zorgzame buurten waar burgers zorg en aandacht hebben voor mekaar

  • Ondersteuning van de mantelzorger

  • Zorgprogramma's voor diabetes, nierlijden, longlijden, hartfalen

  • Veilig wonen en tijdelijke opvang voor chronisch zieken, revalidatie

  • Beter afgestemde thuiszorg

  • Het gedeeld patiëntendossier

  • Vroegtijdige zorgplanning

Lees meer over de projecten op onze website. Op de website van het Vlaams Patiëntenplatform vind je informatie over . belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be

Gegevensdeling en wetenschappelijk onderzoek
 

Om het project Zorgzaam Leuven goed te kunnen opvolgen hebben zowel de coördinatoren van het project als de onderzoekers van de wetenschappelijke equipe, gegevens nodig voor de wetenschappelijke opvolging en het goed beheer van het project. Dit is de reden waarom wij je toestemming vragen om gegevens in verband met de zorg en behandeling die je krijgt, te mogen verzamelen en deze gegevens samen te mogen voegen met de gegevens van terugbetaalde zorg en medicatie.

 

Welke gegevens worden gedeeld?

Gegevens uit je patiëntendossier, ziekenhuisgegevens, ziekenfondsgegevens, medicatie gegevens.

Je gegevens worden volledig anoniem verzonden naar de beheerder van de databank. Dit betekent dat de onderzoekers jouw gezondheidsgegevens niet kunnen terugleiden tot je persoon.

Je deelname is vrijwillig en je hebt het recht om te weigeren dat je gegevens worden gedeeld. Zelfs als je vandaag toestemt kan je nog steeds je deelname stoppen.

Je kan toestemming geven aan één van je zorgverleners (je huisarts, apotheker, verpleegkundige, sociaal werker, ...). De toestemming gebeurt mondeling. Er is geen handtekening nodig.

Je kan je toestemming ook geven door te klikken op onderstaande knop, en het formulier in te vullen. 

Hieronder vind je meer informatie. Een korte folder en een lange tekst. Heb je nog vragen? Contacteer zorgzaamleuven@gmail.com