Thema gezondheidsbevordering

familie plezier

Het thema gezondheidsbevordering wordt uitgewerkt vanuit een samenwerkingsverband tussen “Leuven, gezonde stad” en Zorgzaam Leuven.


 

Het doel is

  • Zorgverstrekkers zetten meer in op preventie

  • Preventieprojecten krijgen een buurtgerichte vertaling


 

Enkele preventiethema's waar we rond werken

  • Bewegen op verwijzing

  • Toegankelijke preventieve en curatieve mondzorg voor kwetsbare groepen

  • Gezondheidspromotie voor kwetsbare mensen

  • Informeren over hulp bij middelengebruik en -verslaving

Acties en projecten

Zorgzaam Wilsele wandelt!

Beweegprogramma in Zorgzaam Wilsele

De komende maanden zijn we bezig met een nieuw bewegingsproject waarbij iedereen welkom is om samen te wandelen en elkaar als dorpsgenoten beter te leren kennen. De bedoeling is om op een laagdrempelige manier de  buurtcohesie te versterken en tegelijk bij te dragen tot betere fysieke en mentale gezondheid. De wandelingen gaan door op wekelijkse basis. De wandelingen waren op  2 oktober terug opgestart, maar omwille van de verstrengde maatregelen staan ze momenteel on hold. Bedoeling is om begin januari 2021 de situatie opnieuw te evalueren en hopelijk terug op starten. Momenteel worden er wel wandelingen aangeboden via Leuven Helpt. Jan Loenders, onze wandelbegeleider, heeft bovendien een boekje met wandelroutes uitgegeven.

sven aertgeerts.jpg

Dr. Sven Aertgeerts (huisartsengroep Bleyenbergh, Wilsele)

Toegankelijke Mondzorg in Leuven

Mondzorgprogramma in Leuven Binnenstad

Het project zal inzetten op vroegdetectie en coördinatie van mondzorg in kader van secundaire en tertiaire preventie, toeleiden naar gepaste zorg, met oog op vermijden van complicaties en gezondheidsbevordering. De bedoeling is om de good practices van het SMILE project in de Wijkgezondheidscentra toe te passen in de Huisartsenpraktijk de Minnepoort. De doelgroep zijn kwetsbare personen met slechte mondhygiëne en personen die moeilijk toegang vinden tot mond- en tandzorg. Momenteel is de doelgroep een Nepalese gemeenschap. Na een info sessie bij de huisartspraktijk, volgt de begeleiding door de mondzorgcoach en doorloop naar afspraak met tandarts.

rode Tandenborstel

Rebekka Schotte (WGC De Central) en dr. Barbara Ghesquiere (Dokters Minnepoort)

Gefaseerde griepvaccinatie campagne

Actie griepvaccinatie

Het griepvaccin is dit jaar wegens de COVID pandemie nòg belangrijker dan andere jaren. Omdat het aantal beschikbare griepvaccins beperkt is, heeft de overheid een gefaseerde aflevering ingesteld met voorrang voor de prioritaire doelgroepen. Zorgzaam Leuven ondersteunt de eerstelijnszorg actief om de vaccinatiegraad te verhogen bij risico-personen. Er is ook een programma rond informatie en educatie van de bevolking over griep en COVID. Lees hier meer en neem deel.

vaccinatie.jpg

Eerstelijnszorgverleners Groot-Leuven

Psychisch welzijn voor ouderen

Eerstelijnspsychologische functie ouderen

Dit project zet in op vroegdetectie en vroeginterventie van psychische problemen bij ouderen. Wij begeleiden ouderen (65+ en hun mantelzorgers) met psychische klachten. Hiervoor zijn de eerstelijnspsychologen op vaste momenten aanwezig in de LDC van de eerstelijnszone Leuven. Ook voor de hulpverleners bieden we verschillende diensten aan, zoals bv. telefonisch advies bij vragen over psychisch welzijn. Klik hier voor meer info.

elp.jpg

Veerle Van Vlierberghe en Katrien Vanderbist

Gezondheidsbevordering voor kwetsbare groepen

Gezondheids- en welzijnsmapje in Kop van Kessel-Lo

Dit project focust op patiënten met een lage health literacy. In een eerste fase zijn er 50 mapjes verdeeld over de buurtwerkers en over de lokale en informele zorgverleners. Afhankelijk van de noden van de patiënt kan het mapje verschillende gegevens bevatten (bv. crisiskaart, zorgteamformulier, medicatieschema). Volgende stap is de organisatie van een netwerklunch in januari 2021. Hier zal een terugkoppeling van de uitrol van mapjes (formaat te groot, vooral crisiskaart handig), het GBO, Leuven Helpt en de zorgzame buurten op de agenda staan. 

Johan fobelets.jpg

Johan Fobelets (buurtwerker Casa Blanca)

Waar kan je terecht voor info, advies of hulp in Leuven?

Hulpkaartje middelengebruik- en verslaving

Heb je vragen of problemen met alcohol, medicatie of illegale drugs? Dan vind je hier een overzicht van verschillende diensten waar je terecht kan in Leuven (en de nabije omgeving). Dit overzicht is eveneens in een papieren versie beschikbaar bij verschillende hulpverleners in de buurt of bij de preventiedienst!

Bekijk hier ook het aanbod voor vroeginterventie bij jongeren:

Heb je nog andere noden of merkt u onjuiste gegevens op? Check www.desocialekaart.be of www.vad.be/doorverwijsgids en laat het ons weten.

Stad Leuven.jpg

Preventiedienst Stad Leuven