Thema gezondheidsbevordering

Het thema gezondheidsbevordering wordt uitgewerkt vanuit een samenwerkingsverband tussen “Leuven, gezonde stad” en Zorgzaam Leuven.


 

Het doel is

  • Zorgverstrekkers zetten meer in op preventie

  • Preventieprojecten krijgen een buurtgerichte vertaling


 

Enkele preventiethema's waar we rond werken

  • Bewegen op verwijzing

  • Toegankelijke preventieve en curatieve mondzorg voor kwetsbare groepen

  • Gezondheidspromotie voor kwetsbare mensen

Acties en projecten

89363112_136777541020556_268127416221066

Zorgzaam Wilsele wandelt!

Beweegprogramma in Zorgzaam Wilsele

De komende maanden zijn we bezig met een nieuw bewegingsproject waarbij iedereen welkom is om samen te wandelen en elkaar als dorpsgenoten beter te leren kennen. De bedoeling is om op een laagdrempelige manier de  buurtcohesie te versterken en tegelijk bij te dragen tot betere fysieke en mentale gezondheid. De wandelingen gaan door wekelijkse basis. Door de corona hebben de wandelingen stil gelegen. Vanaf juli starten ze normaal terug op. 

De agenda voor de zomerperiode vind je hier.

Dr. Sven Aertgeerts

Psychisch welzijn voor ouderen

Eerstelijnspsychologische functie ouderen

Dit project zet in op vroegdetectie en vroeginterventie van psychische problemen bij ouderen. Wij begeleiden ouderen (65+ en hun mantelzorgers) met psychische klachten. Hiervoor zijn de eerstelijnspsychologen op vaste momenten aanwezig in de LDC van de eerstelijnszone Leuven. Ook voor de hulpverleners bieden we verschillende diensten aan, zoals bv. telefonisch advies bij vragen over psychisch welzijn. Klik hier voor meer info. 

Veerle Van Vlierberghe en Katrien Vanderbist

ZZ Buurt kessello.jpg

Gezondheidsbevordering voor kwetsbare groepen

Gezondheids- en welzijnsmapje in Kop van Kessel-Lo

Dit project focust op patiënten met een lage health literacy. In een eerste fase zullen 50 mapjes verdeeld worden over de buurtwerkers en over de lokale en informele zorgverleners. Afhankelijk van de noden van de patiënt kan het mapje verschillende gegevens bevatten (bv. crisiskaart, zorgteamformulier, medicatieschema). Na een evaluatie zullen de mapjes verder uitgerold worden in een tweede fase.

Johan Fobelets

Toegankelijke Mondzorg in Leuven

Mondzorgprogramma in Leuven Binnenstad

Het project zal inzetten op vroegdetectie en coördinatie van mondzorg in kader van secundaire en tertiaire preventie, toeleiden naar gepaste zorg, met oog op vermijden van complicaties en gezondheidsbevordering. De bedoeling is om de good practices van het SMILE project in de Wijkgezondheidscentra toe te passen in de Huisartsenpraktijk de Minnepoort. De doelgroep zijn kwetsbare personen met slechte mondhygiëne en personen die moeilijk toegang vinden tot mond- en tandzorg. Momenteel is de doelgroep een Nepalese gemeenschap. Na een info sessie bij de huisartspraktijk, volgt de begeleiding door de mondzorgcoach en doorloop naar afspraak met tandarts.

Rebekka Schotte (WGC De Central) en Dr. Barbara Ghesquiere (Dokters Minnepoort)

© 2019 by Marie Van de Putte - Zorgzaam Leuven